KKO: Käräjäoikeuden on annettava tyytymättömyyttä ilmoittaneelle valitusosoitus, jossa mainittava määräpäivä

22.10.2015 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KKO:2015:75

Muutoksenhaku – Valitusosoitus
Oikeudenkäyntimenettely – Tutkimatta jättäminen

Riita-asiassa ilman lainopillista apua toimineelle vastaajalle A:lle
oli käräjäoikeudesta lähetetty tiedoksi kansliassa annetun tuomion niin
sanottu lukukappale, jossa oli ollut mukana muutoksenhakuohjeet. A oli
määräajassa hyväksytysti ilmoittanut tuomioon tyytymättömyytensä. Kun A
ei ollut pyytänyt käräjäoikeudelta toimituskirjaa tuomiosta, ratkaisun
jäljennöstä valitusosoituksineen ei ollut hänelle toimitettu eikä
myöskään pelkkää valitusosoitusta. A oli toimittanut valituksensa
käräjäoikeuden kansliaan päivän myöhässä, minkä vuoksi se oli jätetty
tutkimatta.

Valitusosoituksen antamatta jättäminen katsottiin
menettelyvirheeksi. Koska virhe oli vaikuttanut tai sen voitiin otaksua
olennaisesti vaikuttaneen siihen, että valitus oli jätetty myöhässä,
asia palautettiin käräjäoikeuteen valitusosoituksen antamista varten.

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments