KHO: Suojelupoliisi sai irtisanoa seksiä virka-aikana harjoittaneen etsivän

28.10.2015 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KHO: Virkasuhteen irtisanomista koskeva valitus

Virkamieslautakunta:

Oikaisuvaatimuksen tekijä on toistuvasti menetellyt tavalla, joka on
ollut omiaan aiheuttamaan vaaraa Suojelupoliisin salaisia
kenttävalvontatehtäviä koskevien tietojen paljastumisesta ja hänen
joutumisestaan kiristyksen ja laittoman tiedonhankinnan kohteeksi.
Toteutuessaan tällainen vaara olisi voinut aiheuttaa vakavaa haittaa
Suojelupoliisin toiminnalle ja sitä kautta valtion turvallisuudelle.
Oikaisuvaatimuksen tekijän toiminta on ollut omiaan vaarantamaan
luottamusta poliisin tehtävien asianmukaiseen hoitoon. Hänen on täytynyt
ymmärtää toimintaansa liittyvät riskit, mutta hän on siitä huolimatta
jatkanut virkavelvollisuuksien vastaista toimintaansa kuukausien ajan.
Menettelyn moitittavuutta on korostanut se, että hän on toiminut
kenttävalvontatehtävissä ryhmän varajohtajana, joka vastaa myös
alaistensa työturvallisuudesta. Virkasuhteen irtisanomisen syynä olevaa
oikaisuvaatimuksen tekijän toimintaa on kokonaisuutena arvioituna
pidettävä niin moitittavana, ettei Suojelupoliisilta ole hänen muutoin
moitteettomasta virkaurastaan huolimatta voitu edellyttää irtisanomista
lievempien toimenpiteiden, kuten kirjallisen varoituksen, käyttämistä.
Suojelupoliisilla on ollut erityisen painava syy irtisanoa A:n
virkasuhde, eikä päätös virkasuhteen irtisanomisesta loukkaa hänen
yhdenvertaisuuttaan.

KHO:

Kun otetaan huomioon edellä ilmenevät virkamieslautakunnan päätöksen
perustelut ja siinä mainitut oikeusohjeet sekä korkeimmassa
hallinto-oikeudessa esitetyt vaatimukset ja asiassa saatu selvitys,
valitus virkamieslautakunnan päätöksestä on hylättävä.

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments