Euroopan unionin neuvosto: Säännöt verkkovierailuista ja avoimesta internetistä hyväksytty neuvostossa

6.10.2015 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Neuvosto hyväksyi 1. lokakuuta 2015 virallisesti uudet säännöt, joilla lopetetaan matkapuhelinten verkkovierailumaksut EU:ssa vuoden 2017 puolivälistä alkaen. Uusi laki tulee sisältämään myös ensimmäiset koko EU:n laajuiset säännökset avoimeen internetiin pääsyn turvaamisesta

Neuvoston ensimmäisen käsittelyn kanta hyväksyttiin ilman keskustelua
kilpailukykyneuvoston istunnossa. Euroopan parlamentin odotetaan
hyväksyvän tekstin täysistunnossaan lokakuun lopulla. Menettely siis
päättyy tuolloin toiseen käsittelyyn.

Asetus tulee voimaan kolmen
päivän kuluttua sen julkaisemisesta EU:n virallisessa lehdessä. Tämä
tapahtuu todennäköisesti marraskuussa.

Lisätietoa

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments