EU:n tuomioistuimen tuomio yhteisön oikeuden periaatteista

29.10.2015 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Ennakkoratkaisupyyntö – Syrjintäkiellon periaate – SEUT 18 artikla – Unionin kansalaisuus – SEUT 20 artikla – Henkilöiden vapaa liikkuvuus – SEUT 63 artikla – Pääomien vapaa liikkuvuus – Tieliikenne – Asianomaisessa jäsenvaltiossa asuvat kuljettajat – Velvollisuus esittää poliisin suorittamassa tarkastuksessa paikan päällä näyttö siitä, että toisessa valtiossa rekisteröityjen ajoneuvojen käyttö on sääntöjenmukaista

Ennakkoratkaisupyynnön oli esittänyt  Szombathelyi Közigazgatási és Munkaügyi
Bíróság (Szombathelyn hallinto- ja työtuomioistuin, Unkari).

Ennakkoratkaisupyyntö koskee SEUT 18 artiklan ja SEUT 20 artiklan 2 kohdan a alakohdan tulkintaa.

Ennakkoratkaisupyyntö on esitetty asiassa, jossa asianosaisina ovat Benjámin Dávid
Nagy ja Vas Megyei Rendőr-főkapitányság (Vasin läänin pääpoliisilaitos,
jäljempänä pääpoliisilaitos) ja jossa on kyse sellaisen kansallisen
säännöstön rikkomisesta määrätystä hallinnollisesta sakosta, joka koskee
ulkomaisilla rekisterikilvillä varustetun ajoneuvon käyttämistä Unkarin
alueella Unkarissa asuvan henkilön toimesta.

Unionin tuomioistuin (seitsemäs jaosto) on ratkaissut asian seuraavasti:

SEUT
63 artiklan 1 kohta on esteenä kansalliselle säännöstölle, jonka mukaan
kyseessä olevan jäsenvaltion tieliikenneverkostossa voidaan liikkua
lähtökohtaisesti ainoastaan sellaisilla ajoneuvoilla, joilla on kyseisen
jäsenvaltion myöntämät hallinnollinen lupa ja rekisterikilvet, ja jonka
mukaan on niin, että jos joku kyseisessä jäsenvaltiossa asuva henkilö
haluaa vedota tästä säännöstä sillä perusteella sallittuun poikkeukseen,
että hän käyttää toiseen jäsenvaltioon sijoittautuneen mainitun
ajoneuvon käyttöoikeuden haltijan hänen käyttöönsä antamaa ajoneuvoa,
hänen on sen uhalla, että hänelle määrätään välittömästi ja ilman
mahdollisuutta saada vapautusta sakko, joka on samansuuruinen kuin
rekisteröintivelvollisuuden noudattamatta jättämisestä määrättävä sakko,
voitava esittää poliisin suorittamassa tarkastuksessa paikan päällä
näyttö siitä, että hän täyttää kyseessä olevassa kansallisessa
säännöstössä asetetun kaltaiset edellytykset tämän poikkeuksen
soveltamiselle.

 Linkki asiaan C-583/14

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments