EU:n tuomioistuimen tuomio: Perinteisten valuuttojen vaihto virtuaaliseen bitcoin-valuuttaan on vapautettu arvonlisäverosta

22.10.2015 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Ennakkoratkaisupyyntö – Yhteinen arvonlisäverojärjestelmä – Direktiivi 2006/112/EY – 2 artiklan 1 kohdan c alakohta ja 135 artiklan 1 kohdan d–f alakohta – Vastikkeelliset palvelujen suoritukset – Virtuaalisen bitcoin-valuutan vaihdosta perinteisiin valuuttoihin koostuvat liiketoimet – Vapautus arvonlisäverosta

Ennakkoratkaisupyynnön oli tehnyt  Högsta förvaltningsdomstolen (ylin
hallintotuomioistuin, Ruotsi)

Ennakkoratkaisupyyntö
koskee yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä 28.11.2006 annetun
neuvoston direktiivin 2006/112/EY (EUVL L 347, s. 1; jäljempänä
arvonlisäverodirektiivi) 2 artiklan 1 kohdan ja 135 artiklan 1 kohdan
tulkintaa.

Tämä
pyyntö on esitetty asiassa, jossa vastakkain ovat Skatteverket (Ruotsin
verohallinto) ja David Hedqvist ja joka koskee Ruotsin
keskusverolautakunnan (Skatterättsnämnden) antamaa ennakkotietoa
sellaisten liiketoimien arvonlisäverosta, jotka koostuvat perinteisen
valuutan vaihdosta virtuaaliseen bitcoin-valuuttaan tai toisinpäin ja
joita Hedqvist aikoo toteuttaa tietyn yrityksen välityksellä.

Unionin tuomioistuin (viides jaosto) on ratkaissut asian seuraavasti:

1)      Yhteisestä
arvonlisäverojärjestelmästä 28.11.2006 annetun neuvoston direktiivin
2006/112/EY 2 artiklan 1 kohdan c alakohtaa on tulkittava niin, että
pääasiassa kyseessä olevan kaltaisia liiketoimia, jotka koostuvat
perinteisten valuuttojen vaihdosta virtuaalisen bitcoin-valuutan
yksiköihin ja toisinpäin ja jotka suoritetaan sellaista maksua vastaan,
joka muodostuu tämän toimijan kyseisestä valuutasta maksaman ostohinnan
ja sen asiakkailleen tarjoaman myyntihinnan välistä marginaalia
vastaavasta määrästä, on pidettävä tässä säännöksessä tarkoitettuina
vastikkeellisina palvelujen suorituksina.

2)      Direktiivin
2006/112 135 artiklan 1 kohdan e alakohtaa on tulkittava niin, että
pääasiassa kyseessä olevan kaltaisia palvelujen suorituksia, jotka
koostuvat perinteisten valuuttojen vaihdosta virtuaalisen
bitcoin-valuutan yksiköihin ja toisinpäin ja jotka suoritetaan sellaista
maksua vastaan, joka muodostuu tämän toimijan kyseisestä valuutasta
maksaman ostohinnan ja sen asiakkailleen tarjoaman myyntihinnan välistä
marginaalia vastaavasta määrästä, on pidettävä tässä säännöksessä
tarkoitettuina arvonlisäverosta vapautettuina liiketoimina.

Direktiivin
2006/112 135 artiklan 1 kohdan d ja f alakohtaa on tulkittava niin,
että tällaisia palvelujen suorituksia ei ole pidettävä näissä
säännöksissä tarkoitettuina arvonlisäverosta vapautettuina liiketoimina.

Linkki asiaan C-264/14

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments