Valtakunnansyyttäjänvirasto: Työturvallisuusrikos, Oikeushenkilön rangaistusvastuu, Yhteisösakko, Syyteoikeuden vanhentuminen

16.9.2015 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Apulaisvaltakunnansyyttäjä on määrännyt kihlakunnansyyttäjän ajamaan yhteisösakkovaatimusta työturvallisuusrikosta koskevassa asiassa, jossa syyteoikeus työturvallisuusrikoksesta oli jo vanhentunut

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 24 §:n 1 momentin 3
kohdan (458/2011) perusteella päätös on salassa pidettävä, kunnes asia
on ollut esillä tuomioistuimen istunnossa taikka tuomioistuin asiasta
toisin päättää.

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments