Salassapitolupaus ei vaikuttanut lain mukaan julkisten asiakirjojen julkisuuteen

11.9.2015 | Oikeusuutiset

Markku Fredman


KHO:2015:133

Asiakirjajulkisuus – Yleisöjulkisuus – Kunnan työntekijän valinta – Tieto suostumuksesta työsuhteeseen – Headhunting – Salassapitolupauksen merkitys

Kaupungin talous- ja suunnittelukeskuksen rahoitusjohtaja oli
hylännyt toimittajan pyynnön saada tieto asiakirjoista, joista ilmenivät
pääkaupunkiseudun eräiden kuntien ja HUS-kuntayhtymän yhteisen potilas-
ja asiakastietojärjestelmähankkeen (Apotti-hanke) hankejohtajan
määräaikaiseen työsuhteeseen hakeneen henkilön nimi sekä tiedot tämän
koulutuksesta ja viimeisimmästä työpaikasta. Hallinto-oikeus oli
kumonnut kaupunginhallituksen päätöksen.

Henkilö oli
tullut harkittavaksi hankejohtajan tehtävään kaupungin käyttämän
henkilöstökonsultin toteuttaman niin sanotun headhunting-menettelyn
kautta. Henkilö oli antanut suostumuksensa siihen, että häntä voidaan
harkita kyseiseen tehtävään. Henkilöstökonsultti oli ilmoittanut
henkilölle, että tämän tiedot eivät tule julkisiksi, mikäli tämä ei tule
valituksi tehtävään. Henkilö ei tullut valituksi hankejohtajan
määräaikaiseen työsuhteeseen.

Asiakirjat, jotka oli
toimitettu kaupungille työntekijän valintaprosessiin liittyen, olivat
julkisuuslain 5 §:ssä tarkoitettuja viranomaisen asiakirjoja. Niihin
sisältyvien tietojen julkisuudesta säädettiin julkisuuslaissa.
Asiakirjojen ja tietojen julkisuuden kannalta ei ollut merkitystä sillä
seikalla, oliko kaupunki käyttänyt asiaan liittyvissä toimissaan
julkista valtaa. Viranomaisen asiakirjat olivat julkisia, jollei laissa
toisin säädetty. Tietopyyntö voitiin siten hylätä vain, jos pyydetty
tieto oli laissa säädetty salassa pidettäväksi. Se seikka, että
henkilölle oli menettelyn aikana annettu virheellistä tietoa
asiakirjojen ja tietojen salassapidosta, ei vaikuttanut lain
soveltamiseen tai tulkintaan.

Tiedot hakijan nimestä, koulutuksesta ja viimeisimmästä työpaikasta eivät olleet salassa pidettäviä.

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments