OM: Käräjäoikeusverkoston kehittäminen. Lausuntotiivistelmä

15.9.2015 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Lausuntotiivistelmä sisältää yhteenvedon työryhmän keskeisistä ehdotuksista, uudistuksen puolesta ja sitä vastaan puhuvista argumenteista sekä lausunnonantajien yleisistä ja yksityiskohtaisemmista arvioista

Yksityiskohtaiset kannanotot on kirjattu työryhmän ehdottamaa käräjäoikeuspiirijakoa noudattaen.

Oikeusministeriö pyysi 8.4.2015 lausuntoa virkamiestyöryhmän mietinnöstä
“Käräjäoikeusverkoston kehittäminen” (Mietintöjä ja lausuntoja 14/2015,
ruotsiksi 31/2015) yhteensä noin 300 viranomaiselta ja yhteisöltä.
Oikeusministeriöön saapui 214 lausuntoa, joista 144 oli uudistuksen
kohteena olevien käräjäoikeuksien tuomiopiirien kaupunkien ja kuntien
antamia. Osa lausunnoista oli yhteisiä. Lisäksi korkein oikeus,
sisäministeriö ja eduskunnan oikeusasiamies ilmoittivat, että eivät anna
asiassa lausuntoa.

Lisätietoa

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments