OM: Henkilöyhtiöiden toimintaan esitetään helpotuksia

18.9.2015 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Hallitus esittää uudistuksia henkilöyhtiöiden toimintaa koskeviin säännöksiin. Ehdotuksella helpotettaisiin sopimista henkilöyhtiön yhtiökaudesta, yhtiön purkamisesta ja yhtiöosuuden lunastamisesta

Tarkoituksena on edistää erityisesti henkilöyhtiömuodossa harjoitettavaa pääomasijoitustoimintaa.

Henkilöyhtiöitä ovat kommandiittiyhtiö ja avoin yhtiö. Lakia
esitetään muutettavaksi siten, että henkilöyhtiön yhtiösopimuksessa
voitaisiin yhtiömiehiä sitovasti määrätä yli 10 vuoden yhtiökaudesta
tietyissä tapauksissa. Tämä helpottaisi henkilöyhtiöiden käyttämistä
pitkäaikaisia investointeja edellyttävään yritys- ja sijoitustoimintaan.
Yhtiömiehet voisivat esityksen mukaan myös nykyistä joustavammin sopia
yhtiön purkamisesta ja yhtiömiehen osuuden lunastamisesta.

Henkilöyhtiön
perustamista selvennettäisiin siten, että avoin yhtiö ja
kommandiittiyhtiö syntyisivät rekisteröimisellä kuten muutkin
yhtiömuodot. Voimassa oleva laki ei edellytä rekisteröintiä, vaan
henkilöyhtiö voidaan perustaa esimerkiksi kahden henkilön välisellä
suullisella sopimuksella. Kaupparekisterissä on tällä hetkellä 46 000
henkilöyhtiötä. Rekisteröimättömiä yhtiöitä, jotka olisi uudistuksen
myötä ilmoitettava kaupparekisteriin, arvioidaan olevan 180.

Esitetyillä
muutoksilla lisättäisiin hallitusti henkilöyhtiöiden
toimintamahdollisuuksia ja yhtiömiesten sopimusvapautta. Lisäksi
henkilöyhtiöitä koskevien tietojen ajantasaisuus kaupparekisterissä
paranisi, mikä helpottaisi viranomaisten ja yhtiöiden sidosryhmien
toimintaa.

Esitys liittyy pääministeri Juha Sipilän hallituksen
strategiseen tavoitteeseen kilpailukyvyn vahvistamisesta elinkeinoelämän
edellytyksiä parantamalla.

Lisätietoa

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments