Lasten luonapidosta aiheutuvat kustannukset voidaan ottaa huomioon velallisen maksuvaraa vähentävinä menoina

30.9.2015 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

VaaHO:2015:8

Yksityishenkilön velkajärjestely
Maksuohjelma
Maksuvaran laskeminen
Luonapitokustannukset

Velkajärjestelyvelallisena olevalle vanhemmalle lastensa
tapaamisoikeuden toteuttamisesta aiheutuvina muina menoina kuin
matkakuluina otettiin hänen maksuvaransa vähennyksenä huomioon
kustannukset, joiden määrä vastaa oikeusministeriön lapsen elatusavun
suuruuden arvioimisesta antaman ohjeen (oikeusministeriön julkaisu
2007:2) mukaista luonapitovähennystä.

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments