Kunnan etuosto-oikeuden määräaika alkoi, kun kauppakirjassa oleva olennainen virhe oikaistiin kaupanvahvistajan vahvistamana

24.9.2015 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KHO:2015:140

Etuosto – Etuosto-oikeuden käyttämisen määräaika – Kauppakirjan korjaaminen – Lainhuudon myöntäminen – Lainhuudon merkitys etuosto-oikeuden käyttämisen määräajan kannalta

Määräalan pinta-alaksi oli 2.12.2011 allekirjoitetussa
kauppakirjassa merkitty 5 790 neliömetriä. Kaupunginhallitus oli
27.2.2012 päättänyt, että se ei käytä etuosto-oikeuttaan mainitussa
kiinteistökaupassa.

Kauppakirjaa oli 29.5.2013 korjattu
siten, että määräalan pinta-alaksi oli merkitty 57 900 neliömetriä.
Kaupanvahvistaja oli toimittanut kunnalle uuden, korjattua kauppakirjaa
koskevan kiinteistönluovutusilmoituksen, jossa määräalan pinta-ala oli
korjatun kauppakirjan merkinnän mukainen. Määräalan ostaja oli saanut
lainhuudon määräalaan 5.6.2013, ja saannoksi siinä oli merkitty
kauppakirjan korjaus 29.5.2013.

Etuostolaissa ei ole
säädetty, että lainhuudon myöntäminen estäisi kuntaa käyttämästä
etuosto-oikeuttaan tilanteessa, jossa etuostolain 9 §:n 1 momentin
mukainen luovutuskirjan oikeaksi todistamisesta luettava
etuosto-oikeuden käyttämistä koskeva määräaika ei vielä ole päättynyt.
Kiinteistön kauppakirjassa olevien kaupan kohdetta koskevien tietojen
oikaiseminen merkitsee, että kunnan etuoston käyttämiseen varattu
määräaika alkaa vasta korjatun kauppakirjan oikeaksi todistamisesta.
Edellytyksenä on kuitenkin, että oikaistuilla tiedoilla on olennaista
merkitystä etuosto-oikeuden käyttämistä koskevassa harkinnassa.

Määräalan
pinta-alatietoa koskevan kauppakirjan korjauksen oli katsottava olevan
kunnan etuosto-oikeuden käyttämisen harkinnan kannalta niin olennainen,
että etuosto-oikeuden käyttämiselle varattu etuostolain 9 §:n 1 momentin
mukainen kolmen kuukauden määräaika oli alkanut kulua vasta siitä
lukien, kun kaupanvahvistaja vahvisti korjauksen eli 29.5.2013 alkaen.
Kun myöskään lainhuudon myöntämisellä ei ollut merkitystä arvioitaessa
sitä, oliko etuosto-oikeutta käytetty määräajassa, kaupunginhallitus oli
12.8.2013 voinut tehdä päätöksen etuosto-oikeuden käyttämisestä.

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments