KHO hyväksyi poikkeusluvan kaupunkitalon kattoikkunoille

29.9.2015 | Oikeusuutiset

Markku Fredman


KHO:2015:144

Maankäyttö- ja rakentaminen – Poikkeaminen – Poikkeamisen edellytykset – Asemakaavan suojelumääräys – Kattoikkuna – Rakennustaiteellinen ja kulttuurihistoriallinen arvo

Rakennushankkeessa oli kysymys kuuden kattoikkunan tekemisestä
kerrostalon julkisivun puolelle. Kerrostalo, joka sijaitsi kaupungin
keskustassa, oli valmistunut vuonna 1926. Kerrostalon katolla oli
julkisivun puolella kolme kattolyhtyikkunaa. Katto oli muutamaa vuotta
aikaisemmin palautettu alkuperäiseksi vihreäksi savitiilikatoksi. Uudet
kattoikkunat oli suunniteltu rakentaa ikkunasyvennyksinä räystään
tuntumaan. Katon lappeelle ikkunoiden eteen avattavat suorakaiteen
muotoiset aukot jatkaisivat julkisivun ikkunarivien pystysuoraa linjaa.
Aukkojen kohdalle ja kattotiilien kanssa samaan tasoon oli tarkoitus
kiinnittää katon väriset näkösuojaritilät. Ritilöiden jako vastaisi
katon tiilikatteen jaotusta. Rakennushankkeeseen oli ryhdytty, jotta
ullakkoasuntoihin saataisiin riittävästi luonnonvaloa.

Kaupungin
rakennusvalvontaviranomainen, jolla oli toimivalta asiassa, oli
myöntänyt hanketta varten poikkeuksen asemakaavan suojelumääräyksestä,
jossa oli muun ohella kielletty vesikaton rakennustaiteellisen tai
kulttuurihistoriallisen arvon tai tyylin tärveleminen.

Korkein
hallinto-oikeus toimitti asiassa katselmuksen. Katselmuksessa voitiin
todeta, että kerrostalo ja siihen kiinteästi liittyvät viereiset
rakennukset muodostivat sinänsä kaupunkikuvallisesti yhtenäisen
kokonaisuuden. Viereisten rakennusten kattomateriaali ja katon väritys
kuitenkin rikkoivat jossain määrin tätä yhtenäisyyttä. Katselmusta
varten yksi kattoikkuna oli avattu rakenteeltaan ja suurelta osin myös
väritykseltään lopulliseksi tarkoitettuun asuunsa. Katselmushavaintojen
mukaan ikkunat tulisivat selvästi erottumaan kapean merenlahden toisella
puolella olevalta vastapäiseltä rantakadulta ja puistokäytävältä. Tämän
näkymän merkitystä arvioitaessa oli samalla kuitenkin otettava
huomioon, että kerrostalo sijaitsi sivussa näiden sitä vastapäätä
olevien kulkuväylien kulkusuuntiin nähden. Muista suunnista ja etenkin
pääkatselusuunnaksi miellettävältä vilkasliikenteiseltä kadulta ikkunat
eivät sen sijaan päiväsaikaan tulisi juurikaan erottumaan
kattorakenteesta.

Poikkeaminen edellyttää tapauskohtaista
kokonaisharkintaa. Poikkeamisen ei näissä oloissa katsottu aiheuttavan
haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön
muulle järjestämiselle eikä se vaikeuttanut rakennetun ympäristön
suojelemiselle asetettujen tavoitteiden saavuttamista. Poikkeamiselle
oli myös erityinen syy.

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments