Finanssialan keskusliitto: Oleskeluluvan saaneille lakimuutoksella helpotusta pankkiasiointiin

30.9.2015 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Oleskeluluvan saaneille ja ilman hyväksyttävää henkilöllisyystodistusta Suomessa oleville ulkomaalaisille on luvassa helpotusta pankkiasiointiin valmisteilla olevan lakimuutoksen myötä

Ilman hyväksyttävää
henkilöllisyystodistusta maassa oleskelevilla on tällä hetkellä
vaikeuksia saada pankkipalveluja rahanpesulainsäädännön vuoksi.
Pankeilla on vahva velvoite varmistaa asiakkaansa henkilöllisyys.

 
Finanssiala on pyrkinyt yhdessä viranomaisten kanssa helpottamaan
turvapaikan saaneiden henkilöiden päivittäisten raha-asioiden
hoitamista. Suomeen ilman viranomaisen antamaa luotettavaa
henkilöllisyystodistusta saapuvat ulkomaalaiset ovat kiperän pulman
edessä. Jos oleskelulupa Suomeen heltiää, voi ulkomaalainen saada joko
muukalaispassin tai pakolaisen matkustusasiakirjan, jolla voi matkustaa
maasta toiseen. Tällöin asiakirjaan on merkitty tieto, ettei
henkilöllisyyttä ole voitu varmistaa.
 
Tällä asiakirjalla ei kuitenkaan voi asioida pankeissa. Nykyinen
rahanpesusääntely vaatii pankkia varmistamaan asiakkaan henkilöllisyyden
luotettavasta ja riippumattomasta lähteestä peräisin olevien
asiakirjojen perusteella.
 
Helpotusta pulmaan on pohdittu jo useampien vuosien ajan.
Pohdintojen perusteella ulkomaalaisen henkilökorttia koskevia sääntöjä
ollaan tarkentamassa. Lakimuutoksen jälkeen jatkuvan oleskeluluvan
saanut ulkomaalainen voisi saada ulkomaalaisen henkilökortin, vaikka
hänellä ei olisi aiempaa henkilöllisyyttä osoittavaa asiakirjaa.
Ulkomaalaisen henkilökortti kelpaisi henkilöllisyyden osoittamiseen
pankkien ohella myös viranomaisissa.

Uudistuksessa vierähtänee vielä vuosi

Henkilökorttilain kokonaisuudistusta ollaan parhaillaan
valmistelemassa sisäministeriössä. Tämän hetken tietojen mukaan
lakiesitys lähtee lausuntokierrokselle vielä tämän syksyn aikana.
Aikataulullisesti se tarkoittaisi sitä, että uusi laki henkilökorteista
tulisi  arvion mukaan voimaan aikaisintaan ensi syksynä. Finanssiala on
toivonut aikatauluun joustoa.

Lisää mutkia matkaan tuo
henkilökorttien ja passien valmistusta koskeva kilpailutus. Uuden
sopimuskauden passien ja henkilökorttien valmistajan kanssa olisi
pitänyt alkaa ensi vuoden elokuussa, mutta kilpailutuksesta on 
valitettu markkinaoikeuteen. Aikataulu uhkaa venyä.

 
”Henkilökorttilain kokonaisuudistus vaatii isoja muutoksia
tietojärjestelmiin. Muutosten valmistelu vaatii noin vuoden verran
aikaa”, sisäministeriön neuvotteleva virkamies Elina Rydman kertoo.
 
Alun perin oli kaavailtu, että lakimuutoksen vaatimia
tietojärjestelmämuutoksia olisi voitu ryhtyä jo alustavasti
valmistelemaan, vaikka eduskunta ei ole käsitellyt tai hyväksynyt uutta
henkilökorttilakia.
Toistaiseksi suomalaisviranomaiset vasta ottavat kantaa siihen,
myönnetäänkö Suomeen tulleille lukuisille turvapaikkaa hakeville
oleskelulupia vai ei. Kun oleskelulupia myönnetään, on oletettavaa, että
joukossa on myös vailla asianmukaista henkilöllisyystodistusta maahan
tulleita. Silloin heidän on päästävä asioimaan myös pankeissa.
”FK ja sen jäsenpankit haluavat löytää ratkaisun, jolla ilman
asianmukaista henkilöllisyystodistusta olevien henkilöiden päivittäisten
raha-asioiden hoitoa helpotettaisiin. Nykyisen sääntelyn puitteissa
finanssiala ei siihen ilman toimivaltaisten viranomaisten mukaantuloa
pysty”, Finanssialan Keskusliiton johtava asiantuntija Mika Linna sanoo.

Lisätietoa

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments