Euroopan komission Suomen-edustusto: Komissiolta raportti EU-maiden verouudistuksista

29.9.2015 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

EU-maat ovat onnistuneet parantamaan verotustaan, mutta useimmissa niistä on vielä ratkaistavana merkittäviä haasteita. Tämä käy ilmi Euroopan komission 28.9. julkaisemasta raportista

Vuoden 2015 verouudistusraportissa
luodaan katsaus hiljattain EU-maissa läpivietyihin verouudistuksiin ja
vertaillaan maiden suoriutumista veropolitiikan keskeisillä
osa-alueilla. Verouudistuksilla voidaan osaltaan parantaa julkisen
talouden tilaa, tukea kasvua ja työllisyyttä, vakauttaa taloutta ja
lisätä yhteiskunnallista oikeudenmukaisuutta.

Monissa
EU-maissa suurimpia haasteita on se, miten työn verotusta voitaisiin
keventää. Tätä silmällä pitäen euroalueen valtiovarainministerit sopivat
jokin aika sitten työn verotuksen vertailusta EU-tasolla.

Muita
raportissa esiin nostettuja haasteita ovat asumiseen liittyvien
verotusjärjestelmien toimivuus, velan etusijakohtelu yritysten
tuloverotuksessa, verovelvoitteiden noudattaminen erityisesti
arvonlisäverotuksessa, verohallinnon tehokkuus ja
oikeudenmukaisuuskysymykset.

Komissio julkaisi kesäkuussa toimintasuunnitelmansa oikeudenmukaisesta ja tehokkaasta yritysverotuksesta. Komission puheenjohtaja Juncker nosti asian esiin myös EU:n tilaa koskeneessa puheessaan.

Lisätietoa 

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments