Elinkeinoelämän keskusliitto: EU:n tulliuudistus ei saa jäädä puolitiehen

29.9.2015 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Ensi keväänä voimaan astuva EU:n uusi tullilaki ja sitä täydentävät asetukset eivät nykyisellään täytä eurooppalaisen elinkeinoelämän odotuksia

Laki ja sitä täydentävät delegoidut
ja täytäntöönpanoasetukset eivät sisällä riittävästi todellisia
tullauksen yksinkertaistuksia ja innovatiivisia ratkaisuja, jotka
vahvistaisivat eurooppalaisten yritysten kilpailuasetelmia.

BUSINESSEUROPE ja joukko muita johtavia eurooppalaisia
elinkeinoelämän järjestöjä lähetti asiasta kirjeen EU:n vero- ja
tulliasioista vastaavalle pääosastolle DG TAXUDille. Kirjeessä esitetään joitakin lakiuudistuksen keskeisimpiä puutteita.

-Uudistus ei mahdollista tullauksen hoitamista keskitetysti yhdestä
EU-maasta. Myöskään tullin luottoasiakkaat, valtuutetun taloudellisen
toimijan (AEO) aseman hankkineet yritykset, eivät saa juurikaan
helpotuksia tullausmenettelyihin, kertoo asiantuntija Timo Laukkanen.

-Nykymuodossaan uudistus on tuomassa jopa kielteisiä vaikutuksia, kun
tullausarvon määrittelyssä siirrytään nk. First Sale -periaatteesta
tullausarvoa nostavaan nk. Last Sale tullausarvomenettelyyn.

Uusi tullilaki astuu voimaan 1.5.2016. Täytäntöönpano sisältää
runsaasti siirtymäaikoja tietojärjestelmiin tulevien suurten muutosten
vuoksi. Siirtymäajat ulottuvat aina vuoteen 2020 asti. Tarkat tiedot
muutoksista selvinnevät vasta vuoden vaihteessa.

Lisätietoa

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments