Eduskunta: Brysselin asiantuntijan katsaus: Syksyn 2015 ajankohtaiset EU-asiat

16.9.2015 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Kesän EU-poliittista keskustelua dominoineet Kreikan tilanne ja turvapaikanhakijat tullevat säilymään korkealla myös syksyn EU-politiikan asialistalla

Kreikan osalta huomio kiinnittyy ennen kaikkea siihen, miten maa
panee toimeen uuden lainaohjelmansa ehdoiksi asetettuja uudistuksia
erityisesti 20.9. pidettävien ylimääräisten parlamenttivaaliensa
jälkeen. Turvapaikanhakijoihin liittyen neuvottelut jatkuvat vielä 7 744
turvapaikanhakijan siirroista Italiasta ja Kreikasta muihin EU-maihin.
Lisäksi seurataan, millaisia tuloksia saavutetaan aiemmilla päätöksillä
esimerkiksi Välimeren Frontex-operaatioiden vahvistamisesta ja
ihmissalakuljettajien verkostoihin kohdistuvan EUNAVFOR Med
–sotilasoperaation käynnistämisestä.

Jo keväällä käynnistynyt
keskustelu pääomamarkkinaunionista saa syksyllä uusia kierroksia, kun
komissio julkaisee aiheeseen liittyvän toimintasuunnitelmansa syyskuun
lopussa. Lokakuun puolella komissio aikoo hyväksyä mm. uudet kauppa- ja
sisämarkkinastrategiansa sekä talous- ja rahaliiton kehittämiseen
tähtääviä ehdotuksia liittyen EMU:n ulkoisen edustuksen vahvistamiseen
sekä talouspolitiikan ohjauksen ja hallinnan kehittämiseen (ns.
six-pack- ja two-pack-lainsäädännön uudelleentarkastelu). Lokakuu
huipentuu komission ensi vuoden työohjelman julkaisuun 27.10.

Marraskuussa
komissio jatkaa vielä tämän vuoden työohjelmansa toimeenpanoa
julkaisemalla mm. EU:n naapuruuspolitiikan uudelleentarkastelun tulokset
sekä ehdotuksensa muiden rahoituslaitosten kuin pankkien
kriisinratkaisukehykseksi. Marraskuussa saadaan lisäksi komission
ensimmäinen raportti energiaunionin toimeenpanosta ja luultavasti myös
seuraavat toimeenpanoon liittyvät lainsäädäntöehdotukset (ns. talven
energiapaketti). Joulukuun puolella ovat luvassa ilmailu-, kiertotalous-
ja työvoiman liikkuvuuspaketit sekä digitaalisten sisämarkkinoiden
toimeenpanoon tähtäävä esitys EU:n tekijänoikeuslainsäädännön
uudistamisesta.

Edellä mainitut tiedot komission
lainsäädäntöesitysten ja strategioiden suunnitelluista
julkaisuajankohdista käyvät ilmi komission verkkosivuilla julkaistusta
komission kokousten asialistasuunnitelmasta.
Suunnitelman pohjalta päivitetty taulukko komission tämän vuoden
työohjelman uusien hankkeiden etenemisestä on tämän katsauksen liitteenä. Alkuperäinen taulukko julkaistiin nykyisen eduskunnan vaalikauden ensimmäisen EU-katsauksen liitteenä.

Komission
kokousten asialistasuunnitelma osoittaa, että komissio aikoo pitää
kiinni suunnittelemastaan aikataulusta ja käynnistää kaikki tämän vuoden
työohjelmaansa sisällytetyt uudet aloitteet ennen vuoden loppua.
Ainoastaan luvatut ehdotukset liittyen EU:n liittymiseen Euroopan
ihmisoikeussopimukseen lykkääntynevät hankkeen aikataulun viivästyttyä
EU-tuomioistuimen viime joulukuussa tekemän kielteisen arvion takia.
Lisäksi on kaksi aloitetta (Eurooppa 2020 -strategian välitarkistus ja
ehdotus pakollista avoimuusrekisteriä koskevasta toimielinten
sopimuksesta), joiden toteuttamiselle ei ole vielä ilmoitettu tarkkaa
päivämäärää, mutta niidenkin suhteen komission edustajat ovat eri
yhteyksissä toistuvasti lupailleet toimia ennen vuodenvaihdetta.

Lisätietoa

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments