Biologisella isällä ei ollut muutoksenhakuoikeutta maistraatin haettua edunvalvojan sijaista lapselle isyyden selvittämistä varten

8.9.2015 | Oikeusuutiset

Markku Fredman


KKO:2015:59

Oikeudenkäyntimenettely – Oikeudenkäyntiväite – Oikeusvoima – Tutkimatta jättäminen
Hakemusasia – Väliintulo – Muutoksenhaku – Muutoksenhakuoikeus
Holhoustoimi – Edunvalvojan määrääminen
Isyys – Isyyden kumoaminen

Maistraatti oli vaatinut käräjäoikeudessa, että alaikäiselle lapselle
määrätään edunvalvojan sijainen edustamaan lasta isyyden selvittämistä
ja mahdollista kumoamista koskevissa oikeustoimissa. Käräjäoikeudessa
asiaan osallisena kuultu mies, joka piti itseään lapsen biologisena
isänä, oli yhtynyt maistraatin hakemukseen. Käräjäoikeus oli hylännyt
hakemuksen, ja mies oli hakenut yksin muutosta käräjäoikeuden
päätökseen. Kysymys siitä, oliko miehellä itsenäinen
muutoksenhakuoikeus.

Kysymys myös siitä, sitoiko miehen
muutoksenhakuoikeudesta annettu prosessuaalinen ratkaisu tuomioistuinta,
kun asia jutun palauttamisen jälkeen tuli uudestaan tuomioistuimen
käsiteltäväksi.

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments