Yle.fi: Matkustajilla ja lentoyhtiöillä yhä enemmän kiistoja myöhästymisen korvaamisesta – pelisäännöt täyttä hepreaa

4.8.2015 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Matkustajan on mahdollista saada jopa 600 euron kipurahat lennon myöhästyessä pahasti. Mutkikkaiden pykälien takia matkustajan on usein mahdotonta varmistua itse, onko hänellä oikeutta korvaukseen vai ei

Kuluttajariitalautakunnan saamat valitukset lentojen myöhästelyistä
ovat lisääntyneet kaikki viimeiset vuodet  nopeaa tahtia. Esimerkiksi
vuonna 2012 valituksia tuli 150, mutta tänä vuonna määrä on nousemassa
reippaasti yli 600:n.

Viivästyskiistat liittyvät pääsääntöisesti vakiokorvaukseen, jonka voi saada lennon myöhästyessä yli kolme tuntia. Korvaus on tällöin 250–600 euroa.

Riitojen lisääntymistä selittää pitkälti se, että yhä usempi lentomatkustaja on tietoinen oikeuksistaan.

Useimmat kiistat juontuvat siitä, että korvauksista määräävät EY-säädökset
ovat tulkinnanvaraisia. Lentoyhtiön ei tarvitse maksaa vakiokorvausta,
jos myöhästyminen johtuu  poikkeuksellisista olosuhteista.

Pykälät
“poikkeuksellisista olosuhteista” ovat kuitenkin epäselviä – siksi
niistä syntyy kiistoja asiakkaan ja lentoyhtiön välille.

Matkustajan
on usein vaikeaa tai mahdotonta varmistua itse, onko lentoyhtiö
menetellyt oikein kieltäytyessään vakiokorvauksesta. Tästä puolestaan
seuraa usein se, että oikeutta etsitään Kuluttajariitalautakunnan
kautta.

Finnairista eniten valituksia

Lentojen
viivästysvalituksia tehdään Kuluttajariitalautakunnalle ylivoimaisesti
eniten Finnairista – tähän vaikuttaa se, että Finnair on myös
suomalaisten eniten käyttämä lentoyhtiö.

Finnair saa vuosittain
muutamia tuhansia vakiokorvaushakemuksia lentojen viivästyksistä tai
peruutuksista. Yhtiön mukaan asiakaspalvelu saa ratkaistua valtaosan
hakemuksista asiakasta tyydyttävällä tavalla ilman
Kuluttajariitalautakuntaa.

Finnair ilmoittaa, että ainoastaan
joissain yksittäistapauksissa se ei ole noudattanut
Kuluttajariitalautakunnan antamaa ratkaisusuositusta. Merkille pantavaa
on se, että tavallisesti isot yhtiöt kuitenkin noudattavat lautakunnan
suosituksia sataprosenttisesti.

Paremmilla pykälillä valitukset vähenisivät

Lisääntyvät
lentovalitukset pahentavat Kuluttajariitalautakunnan työpaineita, sillä
juttumäärä on ollut muutenkin kasvussa viime vuodet.

– Olen
huolissani, koska helpotusta ei ole näköpiirissä,  kommentoi lautakunnan
puheenjohtaja Pauli Ståhlberg lentovalitusten kasvavaa määrää.

Ståhlberg uskoo, että valtaosa lentovalituksista jäisi pois, jos säädökset myöhästymiskorvauksista olisivat selkeät.

Hän
kaipaa selkeytystä erityisesti siihen, millaiset lentokoneen tekniset
viat ovat sellaisia, että ne vapauttavat lentoyhtiön vakiokorvauksen
maksusta.

Asetusmuutos etenee tahmeasti

Vakiokorvauksista lennon myöhästyessä säädetään EY-asetuksesta ja EU-tuomioistuimen päätöksissä.

Pykälien
epämääräisyys on aiheuttanut päänvaivaa matkustajille, lentoyhtiöille
ja kuluttajaviranomaisille ympäri EU:ta. Vaikka säännöt ovat kaikille
samat, korvauskäytännöt vaihtelevat eri EU-maissa.

Lukuisiin
korvauskiistoihin havahtunut Euroopan komissio on ehdottanut
tarkennuksia matkustajien oikeuksiin mm. niin, että riitoja aiheuttava
”poikkeusolo” määritellään selkeämmin.

Tavoite on, että uusien
pelisääntöjen myötä korvauskiistat vähenisivät. Kyseistä uudistusta on
valmisteltu Euroopan Unionin neuvoston virkamiestyöryhmässä jo pari
vuotta, mutta jäsenvaltioiden kesken ei ole päästy kaikista asioista
yhteisymmärrykseen.

Vielä ei ole näköpiirissä, milloin uudistettu ja selkeämpi asetus lentomatkustajan oikeuksista tulee voimaan.


Nopeamminkin valmistelu on joskus viety läpi, mutta ei tämä ole aivan
poikkeuksellista, sanoo lainsäädäntöjohtaja Antti Leinonen oikeusministeriöstä.

Lisätietoa

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments