Valitus oli tutkittava kun valittaja ei tosiasiallisesti tiennyt pääkäsittelyn ajankohtaa johon ei saapunut eikä tiennyt tarpeesta ilmoittaa esteestään

27.8.2015 | Oikeusuutiset

Markku Fredman


KKO:2015:55

Oikeudenkäyntimenettely – Pääkäsittely hovioikeudessa – Asianosaisen kuuleminen – Poissaolo oikeudesta vastaajana – Tutkimatta jättäminen
Laillinen este – Laillisesta esteestä ilmoittaminen

Rikosasian vastaaja A, joka oli valittaessaan käräjäoikeuden tuomiosta
vaatinut muun muassa eräiden syytteiden hylkäämistä, oli
oikeudenkäymiskaaren 26 luvun 28 §:n mukaisesti kutsuttu hovioikeuden
pääkäsittelyyn henkilökohtaisesti uhalla, että valitus hänen poissa
ollessaan jätetään sillensä. A ei ollut saapunut pääkäsittelyyn, jolloin
hovioikeus oli jättänyt hänen valituksensa sillensä niiden syytekohtien
osalta, joita hän oli vaatinut hylättäväksi. Kysymys siitä, oliko A
voinut mainitun luvun 22 §:ssä tarkoitetulla tavalla ilmoittaa
hovioikeudelle ajoissa laillisesta esteestään.

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments