Väitös Turun yliopistolla perjantaina 14. elokuuta 2015 kello 12 velvoiteoikeuden alalta

7.8.2015 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

OTK Kirsi Marja Halosen väitöskirja “Hankintasopimuksen tehottomuus. Hankinta- ja velvoiteoikeudellinen tutkimus hankintasopimuksen tehottomuudesta ja hankintayksikön vahingonkorvausvastuusta sen entiselle sopimuskumppanille” tarkistetaan

Jos julkisista hankinnoista annetussa laissa asetettuja kilpailuttamissääntöjä
rikotaan, markkinaoikeus voi määrätä lainsäädäntöä rikkovan hankintasopimuksen
tehottomaksi. Hankintalainsäädäntö ei kuitenkaan ota kantaa siihen, mihin
sopimuksen tehottomuus johtaa sopijapuolten välillä. Oikeustieteen kandidaatti
Kirsi-Maria Halosen vastavalmistuneessa väitöskirjassa todetaan, että sopimuksen
sitomattomuus saa aikaan julkisyhteisön korvausvastuun. Hankintayksiköllä on
kuitenkin tutkijan mukaan mahdollisuus varautua mahdollisiin ongelmiin jo
etukäteen.

Virallisena vastaväittäjänä toimii professori Mika Hemmo
Helsingin yliopistosta ja kustoksena professori Ari Saarnilehto
Turun yliopistosta.

Lisätietoa

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments