SM: Yksityisen turvallisuusalan lakiuudistus voimaan 1.1.2017

21.8.2015 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Tasavallan presidentti vahvisti lain yksityisistä turvallisuuspalveluista. Laki yksityisistä turvallisuuspalveluista käsittää vartijoita, järjestyksenvalvojia sekä turvasuojaajia koskevat säännökset

Laki sisältää myös säännökset turvallisuusalan elinkeinoluvasta.

Jatkossa yksityisiä turvallisuuspalveluita koskevat säännökset
keskitetään pääosin yhteen lakiin. Laissa säädetään vartioimisliike-,
järjestyksenvalvoja- ja turvasuojaustoiminnasta. Turvasuojaajia ovat
esimerkiksi lukkosepät tai murtohälytyslaitteiden asentajat.

Osa järjestyksenvalvojatoiminnasta ja turvasuojaustoiminnasta muuttuu
luvanvaraiseksi elinkeinoksi siirtymäajan jälkeen.
Vartioimisliiketoiminta pysyy edelleen luvanvaraisena. Turvallisuusalan
elinkeinolupa on jatkossa yhteinen lupa kaikille laissa luvanvaraisiksi
säädetyille elinkeinoille. Vartijoita, järjestyksenvalvojia ja
turvasuojaajia koskevaan sääntelyyn tulee myös eräitä muita muutoksia.

Samassa yhteydessä muuttuu myös laki poliisin säilyttämien henkilöiden
kohtelusta. Turvallisuusalan elinkeinoluvan haltija voi jatkossa
tilapäisesti suorittaa vartijan tehtäviä poliisin säilytystiloissa
laissa tarkoin rajattujen edellytysten täyttyessä.

Sisäministeriössä käynnistettiin kesäkuussa 2015 lainsäädäntöhanke
yksityisen turvallisuusalan lupaprosessien sujuvoittamiseksi.
Tarkoituksena on, että lupamenettelyjä koskevat muutossäännökset
saataisiin voimaan samaan aikaan lakiuudistuksen voimaantulon kanssa.

Lisätietoa

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments