Puolison asunto katsottiin verotuksessa työntekijän vakituiseksi asunnoksi

26.8.2015 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KHO:2015:121

Henkilökohtaisen tulon verotus – Työasuntovähennys – Asunnon ja työpaikan väliset matkakulut – Viikonloppumatka – Vakituinen asunto – Työasunto – Väestötietojärjestelmän merkintä – Kotikunta

Verovelvollinen oli vuokrannut työskentelypaikkakunnaltaan asunnon,
jonka osoitteen hän oli ilmoittanut väestötietojärjestelmään
vakinaiseksi osoitteekseen. Verovelvollisen aviopuoliso asui toisella
paikkakunnalla, jossa puolisot omistivat yhdessä asunnon. Kun otettiin
huomioon verovelvollisen esittämä selvitys syistä, joiden vuoksi hän oli
ilmoittanut väestötietojärjestelmään asuvansa vakinaisesti
työskentelypaikkakunnalla, korkein hallinto-oikeus katsoi, että
verovelvollisen tuloverolain 93 §:n 1 momentissa tarkoitettuna asuntona
ja tuloverolain 95 a §:n 1 momentissa tarkoitettuna vakituisena asuntona
oli pidettävä väestötietojärjestelmän merkinnästä huolimatta
verovelvollisen vaatimuksen mukaisesti asuntoa, jossa myös hänen
aviopuolisonsa asui. Työskentelypaikkakunnalla oleva asunto oli
työasunto, jonka perusteella verovelvollisella oli oikeus
työasuntovähennykseen. Verovelvollisella oli oikeus vähentää
työskentelypaikkakunnan ja puolison kanssa yhteisen asuinpaikkakunnan
välisten viikonloppumatkojen kustannukset verotuksessa. Ennakkoperintä
2014.

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments