Paritalo-osuus ei ole laadultaan sopiva tuomittavaksi rahanpesun esirikoksella aiheutuneen vahingon korvaukseksi

21.8.2015 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KKO:2015:54

Rahanpesu
Menettämisseuraamus – Rahanpesun kohteena olleen omaisuuden menettäminen
Rikosoikeuden ajallinen ulottuvuus – Lievemmän lain periaate

A oli tuomittu veropetoksella saatuun hyötyyn kohdistuneesta
rahanpesusta. Rahanpesun kohteena olleen A:n paritalo-osuuden (puolet
kiinteistöstä ja hallinnanjakosopimuksen mukainen oikeus asuntoon ja
maapohjaan) ei katsottu olevan rikoslain 32 luvun 12 §:n 3 momentissa
tarkoitetulla tavalla laadultaan sopivaa tuomittavaksi veropetoksella
loukatulle vahingonkorvauksena. Sen vuoksi omaisuus tuomittiin
menetetyksi valtiolle. Kysymys myös lievemmän lain periaatteesta.

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments