OM: Ulosottolaitoksen rakenneuudistusta jatketaan

11.8.2015 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Oikeus- ja työministeri Jari Lindström on linjannut, että ulosoton rakenneuudistusta jatketaan Valtakunnanvoudinviraston laatiman toteuttamissuunnitelman mukaisesti valmistelemalla lainsäädäntöehdotus, joka mahdollistaa ulosottolaitoksen organisoinnin yhdeksi virastoksi

Samalla valmistellaan säännökset täytäntöönpanotehtävien jakamiseksi
uudella tavalla eri henkilöstöryhmille asian laadun ja vaativuuden
mukaan (suppeatutkintainen perintä) sekä säännökset tähän liittyviksi
virkarakenteen muutoksiksi.

Oikeusministeriö korostaa, että Valtakunnanvoudinviraston tulee
toteuttaa riittävä pilotointi sen selvittämiseksi, mitä vaikutuksia
perinnän uudelleenorganisoinnilla olisi perintään ja henkilöstön
asemaan.

Ministeriö on edellyttänyt, että rakenneuudistus valmistuu viimeistään vuoden 2018 loppuun mennessä.

Lisätietoa

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments