OM: Siviili- ja sotilastiedustelua koskevan lainsäädännön valmistelu käyntiin

25.8.2015 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Hallitus päätti 20.8. pidetyssä strategiakokouksessaan käynnistää siviili- ja sotilastiedustelua koskevan lainsäädännön valmistelun

Lainsäädäntöhankkeen tausta on kirjattu hallitusohjelmaan. Kasvavat
riskit ja Suomea koskevat uudet uhat edellyttävät koko yhteiskunnalta
vanhasta poikkeavaa valmiutta ja varautumista. Hallitusohjelmassa
esitetään säädösperustaa ulkomaantiedustelulle ja
tietoliikennetiedustelulle, mutta painotetaan samalla, että valmistelun
yhteydessä kiinnitetään huomiota perus- ja ihmisoikeuksien
toteutumiseen.

Hallitus linjasi, että sisäministeriö ja
puolustusministeriö selvittävät vaihtoehtoiset tiedonhankintakeinot ja
käynnistävät siviili- ja sotilastiedustelua koskevan lainsäädännön
valmistelun. Oikeusministeriö puolestaan ryhtyy toimenpiteisiin
perustuslain tarkistamiseksi Suomen kansainvälisten
ihmisoikeusvelvoitteiden puitteissa siten, että lailla voidaan
tarpeellisiksi katsottavien edellytysten täyttyessä säätää kansallisen
turvallisuuden suojaamiseksi välttämättömistä rajoituksista
luottamuksellisen viestin salaisuuden suojaan.

Hankkeiden
etenemistavasta on sovittu liikenne- ja viestintäministeriön,
oikeusministeriön, puolustusministeriön ja sisäministeriön kesken.
Käytännössä hankkeet lähtevät liikkeelle, kun asetetaan kolme
valmistelevaa ryhmää. Sisäministeriö johtaa siviilitiedustelua koskevaa
hanketta, puolustusministeriö sotilastiedustelua koskevaa ja
oikeusministeriö perustuslain mahdollista muuttamista koskevaa hanketta.
Kukin hanke on erillinen, mutta niitä valmistellaan kiinteässä
yhteistyössä. Asetettavien ryhmien toimikausi on vielä avoin, mutta
valmistelulle varattaneen noin puolitoista vuotta.

Lainsäädäntöhankkeissa
otetaan huomioon viime hallituskaudella puolustusministeriön asettaman
tiedonhankintalakityöryhmän mietintö ja sen liiteaineisto. Työryhmä
arvioi miten Suomen kansallista lainsäädäntöä tulisi kehittää
muuttuneessa turvallisuusympäristössä ja selvitti
turvallisuusviranomaisten tiedonhankintaa koskevat toimintaedellytykset
ja toimivaltuudet sekä niiden kehittämistarpeet. Työryhmä myös totesi,
että tiedustelutarkoituksessa toteutettavasta tietoliikennetiedustelusta
ei näyttäisi olevan mahdollista säätää perustuslakia muuttamatta,
pelkästään vieraan valtion tietoliikenteeseen kohdistuvaa tiedustelua
ehkä lukuun ottamatta.

Lisätietoa

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments