Oikaisuvaatimuksen ja valitusluvan käyttö hallintoasioiden muutoksenhaussa laajenee

6.8.2015 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Hallintoasioiden muutoksenhaussa oikaisuvaatimus ja valituslupamenettely laajenevat vuoden 2016 alussa useisiin uusiin asiaryhmiin. Tasavallan presidentin on tarkoitus vahvistaa lainmuutokset huomenna perjantaina 7. elokuuta.

Oikaisuvaatimus viranomaiselle on nykyisinkin käytössä useissa
asiaryhmissä. Jatkossa oikaisuvaatimus on muutoksenhaun ensi vaiheena
myös esimerkiksi kaavamaisissa ilmoitus- ja rekisteröintiasioissa,
erilaisissa maksuja ja korvauksia koskevissa asioissa sekä eräissä
lupa-asioissa. Oikaisuvaatimuksen käytön lisäämisellä tavoitellaan
kansalaisen kannalta sitä, että muutoksenhaku voidaan hoitaa ilman
raskaampaa oikeudenkäyntimenettelyä.

Oikaisuvaatimusta ei oteta käyttöön asianosaisen
oikeusturvan kannalta erityisen merkittävissä asioissa, joissa on
tärkeää saada asia viivytyksettä tuomioistuimen ratkaistavaksi ja joihin
liittyy vaativaa oikeudellista harkintaa. Oikaisuvaatimusta ei voi
tehdä myöskään esimerkiksi asiaryhmissä, joissa on tavallisesti useita
asianosaisia.

Nykyisin noin puolet korkeimpaan
hallinto-oikeuteen saapuvista valituksista kuuluu valituslupasäännösten
piiriin. Vuoden 2016 alussa valituslupamenettely laajenee moniin uusiin
asiaryhmiin. Valituslupaa ei kuitenkaan oteta käyttöön asiaryhmissä,
joihin liittyy usein vaativia oikeuskysymyksiä tai jotka ovat
yhteiskunnan tai asianosaisten kannalta erityisen merkittäviä tai
laaja-alaisia.

Samalla muutetaan myös lainvoimaisen päätöksen
purkamista koskevia säännöksiä. Jatkossa pääsääntönä on, että saman
päätöksen purkamista voi hakea vain kerran.

Oikaisuvaatimuksen ja valitusluvan käyttö hallintoasioiden muutoksenhaussa laajenee vuoden 2016 alusta

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments