Maahanmuuttovirastoon perustettiin Dublin-asioiden tietokeskus

19.8.2015 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Maahanmuuttovirastoon on perustettu kansallinen Dublin-asioiden tietokeskus. Sen tehtävänä on vaihtaa tietoja muiden EU:n Dublin-asetusta noudattavien maiden kanssa sekä koordinoida viranomaisten tiedonkulkua Suomessa

Tietokeskus perustettiin hankkeessa, joka käynnistyi viime vuonna Euroopan pakolaisrahaston tuella ja päättyi kesäkuun lopussa.

Hankkeessa kehitettiin myös toimintamallit tietojenvaihdolle tilanteissa, kun

  • turvapaikanhakija on ilman huoltajaa tullut alaikäinen, jolla on perhesiteitä EU-valtioissa
  • hakijalla on riippuvuussuhde toisessa EU-valtiossa oleskelevaan perheenjäseneensä
  • hakijaa ollaan siirtämässä toiseen valtioon.

Riippuvuussuhteella tarkoitetaan tilannetta, että turvapaikanhakija on
esimerkiksi raskauden, sairauden tai korkean ikänsä takia riippuvainen
perheenjäsenensä avusta tai että perheenjäsen on riippuvainen hänestä.

Turvapaikkamenettelyyn osallistuvien Maahanmuuttoviraston, poliisin ja
Rajavartiolaitoksen yhteistyötä parannettiin koulutuksella ja
ohjeistuksella sekä tietojärjestelmiä kehittämällä. Yhteistyötä
tiivistettiin myös ilman huoltajaa tulleiden alaikäisten edustajien ja
vastaanottokeskusten kanssa.

Hyötyä etenkin haavoittuvassa asemassa oleville turvapaikanhakijoille

Kaikkia Suomessa jätettyjä turvapaikkahakemuksia ei tutkita Suomessa.
Kun hakemus saapuu Maahanmuuttovirastoon poliisin alkuvaiheen
selvitysten jälkeen, Maahanmuuttovirasto tutkii EU:n Dublin-asetuksen
eli niin sanotun vastuunmäärittämisasetuksen pohjalta, kuuluuko vastuu
tutkimisesta Suomelle vai siirretäänkö hakija muualle Eurooppaan. Vastuu
turvapaikkahakemuksen käsittelystä kuuluu pääsääntöisesti sille
jäsenvaltiolle, jossa hakijalla on perheenjäseniä tai jolla on ollut
merkittävin osuus siihen, että hakija on tullut EU:n alueelle.

Nyt kehitetyt uudet toimintamallit parantavat lapset edun, perheen
yhtenäisyyden ja erilaisten riippuvuussuhteiden huomioimista siinä
vaiheessa, kun turvapaikkahakemuksesta vastuussa olevaa valtiota
määritetään. Myös muihin maihin siirrettävien turvapaikanhakijoiden
terveydentila ja muut erityistarpeet huomioidaan aiempaa paremmin
siirtojen yhteydessä.

Taustalla velvoite kattavammasta tietojenvaihdosta

Dublin-tietokeskus-hankkeen taustalla oli Euroopan parlamentin ja
neuvoston uudistettu vastuunmäärittämisasetus, joka velvoittaa, että
yhteiseen eurooppalaiseen turvapaikkajärjestelmään osallistuvat valtiot
vaihtavat tietoa aiempaa kattavammin.

Keskeisimpänä tavoitteena oli parantaa turvapaikkamenettelyn laatua ja
tehokkuutta kehittämällä viranomaisten yhteistyötä sekä
Dublin-järjestelmään osallistuvien valtioiden tiedonvaihtoa.

Maahanmuuttovirasto teki hankkeessa aktiivista yhteistyötä muun muassa
Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston EASO:n verkostoissa ja muiden
Pohjoismaiden kanssa.

Lisätietoa

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments