Ympäristöministeriö: Euroopan komissiolta ehdotus päästökauppadirektiivin uudistamisesta

16.7.2015 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Komissio julkaisi tänään 15. heinäkuuta 2015 ehdotuksen EU:n päästökauppadirektiivin uudistamisesta. Direktiivin muutokset koskevat pääasiassa päästökaupan neljännen kauden (2021–2030) järjestelyitä

Muutoksella pannaan täytäntöön Eurooppa-neuvoston 2014 asettamat
tavoitteet päästöjen vähentämiseksi vuoteen 2030 mennessä. Suomessa
päästökaupan piiriin kuuluu noin 600 energiantuotanto- ja
teollisuuslaitosta.

Päästöoikeuksien kokonaismäärä tulee
kiristymään vuodesta 2021 lähtien vuosittain 2,2 prosenttia nykyisen
1,74 prosentin sijaan. Näin määritelty päästöjen vähennystahti on
edellytys sille, että EU pystyy saavuttamaan vuodelle 2030 asetetun
vähintään 40 prosentin päästövähennystavoitteensa.

Direktiiviehdotuksen
tavoitteena on myös turvata hiilivuotoriskille alttiin teollisuuden
kilpailukyky päästökaupan kiristyvistä tavoitteista huolimatta.
Hiilivuoto tarkoitetaan tilannetta, jossa kireä ilmastopolitiikka ajaa
raskaan teollisuuden tuotannon löyhemmän ilmastopolitiikan maahan.
Tarkoituksena on varmistaa, että hiilivuotosäännöt ja päästöoikeuksien
ilmaisjako riittävissä määrin ottavat huomioon päästökauppajärjestelmän
aiheuttamat kustannusvaikutukset. Komission ehdotuksen mukaan
hiilivuodon riskille alttiit toimialat saisivat jatkossakin
päästöoikeutensa ilmaiseksi. Hiilivuodon riskin arviointia on kuitenkin
tarkoitus uudistaa siten, että ilmaisia päästöoikeuksia myönnettäisiin
jatkossa entistä harvemmalle toimialalle täysimääräisesti.

Komissio
ehdottaa, että tiedot teollisuuden tuotantotasosta päivitettäisiin
viiden vuoden välein, jotta ilmaisten päästöoikeuksien jakaminen
perustuisi nykyistä paremmin todellisiin tuotantolukuihin. Myös
ilmaisjaon perusteena käytettävät vertailuarvot tarkistettaisiin
säännöllisesti, jotta päästöoikeuksien jako vastaisi teknologian
kehitystä.

Komission ehdotuksen mukaan päästökaupan epäsuorien
kustannusten jäsenmaakohtainen kompensointi olisi mahdollista vuoden
2020 jälkeen. Epäsuorat kustannukset aiheutuvat siitä, että
päästöoikeuden hinta siirtyy ainakin osittain sähkön hintaan. Komissio
ehdottaa, että jatkossa huutokauppatuloja voisi käyttää epäsuorien
hiilivuodon riskiä aiheuttavien kustannusten kompensointiin.

Päästökauppajärjestelmään
sisällytettävän innovaatiorahaston tarkoitus on tukea ja vauhdittaa
uusien teknologioiden käyttöönottoa ja kaupallistamista. Komission
ehdotuksen mukaan rahaston koko olisi jatkossa 450 miljoonaa
päästöoikeutta. Rahastolla tuettaisiin uusiutuvaan energiaan sekä
hiilidioksidin talteenottoon ja varastointiin liittyvien innovaatioiden
lisäksi teollisuuden vähähiilisiä innovaatioita.

Komission
ehdotuksen mukaan vähemmän vauraiden EU-jäsenvaltioiden energiasektorin
uudistushankkeita ja hiilineutraaliin yhteiskuntaan siirtymistä tuetaan
varaamalla 2 prosenttia päästöoikeuksien kokonaismäärästä uutta
modernisaatiorahastoa varten. Lisäksi jatketaan vähemmän vauraiden
jäsenvaltioiden mahdollisuutta jakaa ilmaisia päästöoikeuksia
sähköntuotannolle. Näiden rahoitusmuotojen osalta pyritään nykyistä
parempaan läpinäkyvyyteen ja selkeämpiin sääntöihin.

Komission
ehdotuksen käsittely alkaa syyskuussa työryhmätasolla. Asiasta käydään
lähetekeskustelu lokakuun ympäristöministerikokouksessa.

Lisätietoa 


Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments