OM: Tuomioistuinmaksulaki. Lausuntotiivistelmä

2.7.2015 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Julkaisu sisältää tiivistelmän lausunnoista, jotka annettiin oikeusministeriön 27.11.2013 asettaman työryhmän mietinnöstä Tuomioistuinmaksulaki (OM 4/2015)

Mietintö julkaistiin 22.1.2015. Mietinnössä ehdotettiin, että
tuomioistuinmaksujen tasoa korotetaan ja että maksutta käsiteltävien
asiaryhmien määrää vähennetään merkittävästi. Maksut esitettiin
otettaviksi käyttöön tietyin osin myös vakuutusoikeudessa.

Oikeusministeriö
pyysi mietinnöstä 4.2.2015 lausuntoa yhteensä 101 taholta. Lausunto
saatiin 81 taholta. Lisäksi 2 tahoa ilmoitti, ettei niillä ole asiassa
lausuttavaa.

Lausunnonantajat suhtautuivat pääosin myönteisesti
ehdotettuun maksujen korottamiseen ja niiden käyttöalan laajentamiseen.
Jonkin verran kritiikkiä herätti esimerkiksi maksujen nostaminen
sellaisissa hallinto-oikeusasioissa ja pienissä riita-asioissa, joissa
asian euromääräinen intressi on pienempi kuin ehdotettu uusi
oikeudenkäyntimaksu.

Lähes kaikki lausunnonantajat kannattivat etukäteismaksujärjestelmään siirtymistä.

Lisätietoa 

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments