OM: Oikeusavun kokonaissuunnitelma: Apua oikeudellisiin ongelmiin varhaisessa vaiheessa

8.7.2015 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Oikeusministeriössä on laadittu oikeusavun kokonaissuunnitelma, jossa arvioidaan neuvonnan, vaihtoehtoisten riidanratkaisumenettelyjen ja oikeusapupalvelujen nykytilaa sekä tehdään ehdotuksia niiden kehittämiseksi

Suunnitelmassa painotetaan riitojen ratkaisemista mahdollisimman
varhaisessa vaiheessa. Keinona tähän nähdään muun muassa neuvonnan ja
sovittelupalvelujen kehittäminen.

Kansalaisten saatavilla on
yleistä oikeudellista tietoa esimerkiksi viranomaisten ylläpitämillä
suomi.fi ja oikeus.fi -verkkosivuilla sekä yritysten ja järjestöjen
verkkosivuilla. Viranomaisten verkkoneuvonnan puutteena pidetään sitä,
että neuvonta on yksisuuntaista ja lähtee viranomaisten näkökulmasta.
Tavoitteena on, että neuvonta ottaisi jatkossa paremmin huomioon
kansalaisen elämäntilanteen ja että siirtyminen verkkoneuvonnan,
puhelinneuvonnan, etäpalvelujen ja paikan päällä asioinnin välillä olisi
nykyistä helpompaa.

Useissa oikeusaputoimistoissa palveluja on
jo nyt saatavilla etäpalveluna videoneuvottelulaitteiden avulla.
Asiakkaiden antama palaute etäpalvelusta on ollut erittäin myönteistä.
Tavoitteena on, että tulevaisuudessa kansalaiset voisivat saada
palveluja videon avulla omalta kotikoneeltaan tai tabletiltaan käsin.

Suunnitelmassa
todetaan, että Suomessa on olemassa jo erilaisia sovittelujärjestelmiä,
mutta niiden mahdollisuuksia varhaiseen riidanratkaisuun ei vielä
käytetä riittävästi hyväksi. Tästä syystä muun muassa perheen
erotilanteisiin liittyviä neuvonta- ja sovittelupalveluja on tarpeen
kehittää.

Oikeusavun kokonaissuunnitelma on osa oikeudenhoidon
uudistamisohjelmaa, joka on laadittu vuosille 2013-2025. Suunnitelma on
laadittu virkatyönä oikeusministeriössä. Työhön on osallistunut myös
muun muassa asianajajia, oikeusavustajia, tuomareita ja eri järjestöjen
edustajia. Suunnitelma on parhaillaan lausuntokierroksella.

Lisätietoa 
Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments