Maahanmuuttovirasto: Perusteettomasti turvapaikkaa hakeneiden albanialaisten määrä on moninkertaistunut

17.7.2015 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Albanialaisten turvapaikanhakijoiden määrä Suomessa on kasvanut moninkertaiseksi. Kesäkuussa hakijoita tuli 71, kun toukokuussa hakijoita oli 25. Heinäkuussa hakijoita on tullut jo noin 150

Suomeen saapuneet albanialaiset ovat kertoneet, että heidän tulonsa taustalla on järjestelmällistä toimintaa. Maahanmuuttovirasto on saanut tietoa vastaavista tapauksista muuallakin Euroopassa. Matkojen järjestäjät ovat markkinoineet hakijoille, että vaikka oleskelulupaa ei myönnettäisi, paluumatkaan saa rahaa.

Suomi ei myönnä tukea kotiinpaluuseen, jos avustusjärjestelmää käytetään väärin

Muiden muassa kielteisen päätöksen saaneet turvapaikanhakijat voivat hakea tukea vapaaehtoiseen paluuseen. Tuki on tarkoitettu paitsi matkakustannusten korvaamiseen, myös kotimaahan uudelleen kotoutumiseen. Vapaaehtoisen paluun järjestelmän tarkoitus on vähentää vastaanottopalveluiden sekä käännyttämisen ja karkottamisen kustannuksia.

Avustus voi olla joko käteistä rahaa tai hyödyketukea. Käteistuen määrä vaihtelee sen mukaan, mihin maahan henkilö on palaamassa. Albaniaan palaavalle aikuiselle maksetaan 200 euroa. Avustusta myönnetään kullekin henkilölle vain kerran.

Avustus voidaan myöntää alennettuna tai jättää myöntämättä kokonaan, jos on perusteltua aihetta epäillä, että hakija käyttää väärin avustusjärjestelmää. Mahdolliseen väärinkäytökseen voi viitata esimerkiksi tilanne, jossa joukko turvapaikanhakijoita hakee heti maahan saavuttuaan vapaaehtoisen paluun avustusta.

Korotettua avustusta voidaan puolestaan maksaa iän, vamman, sairauden, perhetilanteen tai muun henkilökohtaisen syyn vuoksi sekä ihmiskaupan uhrille ja ilman huoltajaa palaavalle lapselle.

Kaikki albanialaiset ovat saaneet kielteisen päätöksen

Maahanmuuttovirasto määrittelee Albanian yleisen turvallisuustilanteen rauhalliseksi. Kaikille tänä vuonna turvapaikkaa hakeneille albanialaisille on tehty kielteinen päätös.

Päätökset albanialaisten hakemuksiin on tehty pääosin nopeutetussa menettelyssä ilmeisen perusteettomina. Hakemukset käsitellään ja ratkaistaan nopeimmillaan jopa muutamassa päivässä.

Vapaaehtoisen paluun tukea on myönnetty tänä vuonna noin 30 albanialaiselle. Vastaanottokeskukset ja Maahanmuuttovirasto ovat heinäkuun alusta alkaen vastanneet vapaaehtoisen paluun myöntämisestä, sitä ennen hakemukset käsitteli Kansainvälinen siirtolaisuusjärjestö IOM.

Lisätietoa

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments