Liikenne- ja viestintäministeriö: EU:lta päätös verkkovierailumaksuista

6.7.2015 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

EU-komissio, Euroopan parlamentti ja neuvosto ovat 30. kesäkuuta 2015 hyväksyneet euroopanlaajuista yhtenäistä telemarkkinaa kokevan lakiesityksen. Esitys takaa yhtenäiset ja kohtuulliset verkkovierailumaksut ja verkkoneutraliteetin

Hyvä, että asiassa on päästy ratkaisuun. Kuluttajalle päätös
tarkoittaa, että EU:n alueella matkapuheluista, tekstiviesteistä ja
mobiilidatan käytöstä maksetaan saman verran kuin kotimaassa. Myös
hintatietoisuus lisääntyy ja mahdollisuus yllätyslaskuihin vähenee,
sanoo yksikön johtaja Laura Vilkkonen liikenne- ja
viestintäministeriöstä.

– Mobiilidatasta laskutetaan Suomessa
huomattavasti eri tavoin kuin muualla Euroopassa. Suomessa on käytössä
tasahinnoitteluun perustuva malli, eli samalla kuukausimaksulla voi
käyttää mobiilidataa rajattomasti.

– Nyt tehty
verkkovierailumaksuja koskeva päätös saattaisi olla teleyrityksille
vaikea, jollei tässä kompromississa olisi samaan aikaan huolehdittu myös
tukkutason hinnansääntelystä teleyritysten välillä. Vielä saamme
kuitenkin tehdä asetuksen yksityiskohtien kanssa töitä, jotta
kompromissi varmasti takaa myös suomalaisille teleyrityksille
kohtuullisen lopputuloksen, Vilkkonen jatkaa.

Asetuksen
valmistelussa on edelleen avoimena hinnoittelua koskevia yksityiskohtia,
joilla on vaikutus kotimaan hinnoitteluun. Ministeriön tavoite on
minimoida mahdolliset negatiiviset vaikutukset. Suomalaisen kuluttajan
kannalta on yhtä lailla tärkeä huolehtia liittymien edullisesta
hinnoittelusta kotimaassa kuin ulkomailla.

Verkkovierailumaksut EU:n alueella poistuvat kokonaan 15. kesäkuuta 2017.

30.6.2015 syntynyt päätös takaa myös verkkoneutraliteetin EU:n alueella. Jatkossa
teleoperaattori ei saa rajoittaa käyttäjän vastaanottamaa sisältöä,
esimerkiksi tarjoamalla pääsyn vain omiin sisältöpalveluihin. Vastaava
säännös on ollut Suomen lainsäädännössä jo pitkään.

Lisätietoa

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments