Kilpailu- ja kuluttajavirasto: Viikon vinkki: Millaisista liittymien toimintaongelmista voi saada hyvitystä?

7.7.2015 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Puhelin- tai internetliittymässä on virhe, jos sen laatu tai toimitustapa ei vastaa sovittua tai palvelu ei vastaa markkinoinnissa annettuja tietoja. Tyypillisiä virheitä ovat palvelun käyttökatkos ja luvattua hitaampi nopeus

Ilmoita liittymän virheestä operaattorille mahdollisimman nopeasti ja
vaadi virheen korjaamista. Jos virheen korjaaminen ei onnistu, voit
vaatia hinnanalennusta tai sopimuksen purkamista. Käyttökatkoksesta voi
vaatia vakiohyvitystä.

Vakiohyvitys käyttökatkoksesta on 20 euroa kultakin alkavalta
keskeytysviikolta, kuitenkin enintään 160 euroa. Satunnaiset ja
lyhytaikaiset katkokset eivät oikeuta korvaukseen. Käyttökatkoksesta ei
saa vakiohyvitystä, jos se johtuu verkon rakennus- ja kunnossapitotöistä
ja katkoksen kesto on enintään 24 tuntia tai katkos johtuu
ylivoimaisesta esteestä. Hinnanalennusta voi vaatia mm. silloin, kun
yhteys toimii huomattavasti sovittua huonommin tai palvelu ei vastaa
markkinoinnissa annettuja tietoja.

Lisätietoa

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments