Kilpailu- ja kuluttajavirasto: EU:n tuomioistuin linjasi essentiaalipatentin haltijan kilpailuoikeudellista asemaa

30.7.2015 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

EU:n tuomioistuin antoi torstaina 16.7. periaatteellisesti tärkeän tuomion patenttioikeuden ja kilpailuoikeuden välisestä suhteesta.
KKV osallistui asian suulliseen käsittelyyn EU:n tuomioistuimessa ulkoministeriön ja Suomen valtionasiamiehen kanssa

EU:n tuomioistuin sai vuonna 2013 saksalaiselta tuomioistuimelta 
(Landgericht Düsseldorf) ennakkoratkaisupyynnön essentiaalipatenttia
koskevassa asiassa. Essentiaalipatentilla tarkoitetaan patenttia, joka
on kilpaileville yrityksille välttämätön markkinoille pääsemiseksi.
Patentti suojaa yleensä teknologiaa, jota kaikki alalla toimivat
yritykset tarvitsevat. Essentiaalipatentin haltija on monesti sitoutunut
lisenssoimaan patenttinsa oikeudenmukaisin, kohtuullisin ja
syrjimättömin ehdoin. Jos näistä ehdoista ei kuitenkaan päästä
yhteisymmärrykseen, patentin haltija voi nostaa patentin käyttöä
koskevan kieltokanteen. 

Unionin tuomioistuin vahvisti, että kieltokanteen nostaminen voi olla
eräissä tilanteissa kilpailuoikeuden vastaista ja määräävän
markkina-aseman väärinkäyttöä. Tämä linjaus vastaa myös Suomen asian
suullisessa käsittelyssä esittämiä näkemyksiä.

Ennakkoratkaisulla luodaan uutta oikeuskäytäntöä immateriaali- ja kilpailuoikeuden välille.

Lisätietoa

Eu:n tuomioistuimen tiedote asiasta

Linkki tuomioon asiassa C 170/13

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments