KHO sallii rikoksesta epäillyn luovuttamisen USA:han – ei suojeluntarvetta

8.7.2015 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KHO:2015:111

Ulkomaalaisasia – Kansainvälinen suojelu – Luovuttamispäätös – Rikossyytteisiin vastaaminen – Yhdysvallat – Kohtuuton rangaistus – Palautuskielto – Euroopan ihmisoikeussopimus

A oli hakenut Suomesta kansainvälistä suojelua suhteessa
kotimaahansa Yhdysvaltoihin. Yhdysvallat oli tehnyt A:sta Suomen
valtiolle luovuttamispyynnön, koska A oli päätetty asettaa siellä
syytteeseen alaikäiseen kohdistuneista seksuaalirikoksista.
Kansainvälisen suojelun tarpeen perusteeksi A oli esittänyt, ettei hän
Yhdysvalloissa voisi saada oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä ja hänet
voitaisiin tuomita kohtuuttomaan rangaistukseen teoista, joihin hän ei
ollut syyllistynyt. Lisäksi A oli vedonnut epäinhimillisiin
vankilaolosuhteisiin sekä seksuaalirikollisiin kohdistuvaan syrjintään.
Maahanmuuttovirasto oli hylännyt hakemuksen. Hallinto-oikeus hylkäsi
valituksen Maahanmuuttoviraston päätöksestä.

Hallinto-oikeuden
päätöksen jälkeen oikeusministeriö oli korkeimman oikeuden lausunnon
perusteella tehnyt päätöksen A:n luovuttamisesta Yhdysvaltoihin.
Kansainvälisen suojelun edellytyksiä korkeimmassa hallinto-oikeudessa
arvioitaessa tuli ottaa tosiseikkana huomioon luovuttamispäätöksestä
johtuvan luovuttamisen vaikutukset erityisesti ehdottoman
palautuskiellon kannalta.

A:lle ei asiassa esitetyn
selvityksen perusteella niistä teoista, joista häntä vastaan oli
odotettavissa syytteet Yhdysvalloissa, voinut seurata sellaista
rangaistusta, joka olisi vastoin Euroopan ihmisoikeussopimuksen 3
artiklassa lausuttuja kieltoja sellaisina kuin Euroopan
ihmisoikeustuomioistuin oli niitä tulkinnut. Luovuttamisen edellytykset
oli tutkittu ja ratkaistu oikeusministeriön korkeimman oikeuden
lausunnon perusteella tekemässä luovuttamispäätöksessä. Korkein
hallinto-oikeus hylkäsi valituksen kansainvälistä suojelua koskevalta
osalta. Vaikka käännyttämispäätös kumottiin ulkomaalaislain perusteella,
tuolla ratkaisulla ei otettu kantaa oikeusministeriön tekemään
luovuttamispäätökseen eikä siihen liittyviin toimiin.

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments