EU:n tuomioistuimen tuomio eurooppalaista pidätysmääräystä ja luovuttamista koskevassa asiassa

17.7.2015 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Päätöksenteon määräaikojen noudattamatta jättäminen eurooppalaisessa pidätysmääräysasiassa ei vapauta toimivaltaista tuomioistuinta sen velvollisuudesta tehdä päätöstä eikä estä pyydetyn menettelyn kohteena olevan henkilön pitämistä edelleen säilössä

Ennakkoratkaisupyynnön oli esittänyt High Court (Irlanti).

Menettelyn kohteena oleva henkilö,  joka on pidätysmääräysasiassa ollut luovutuspäätöstä odotellessa säilöönotettuna vielä määräajan umpeenkulumisen jälkeen, on vapautettava, mikäli säilöönottoa on kestänyt liian kauan. Tällöin vapautuksen yhteydessä on määrättävä sellaisista riittävistä toimenpiteistä, jotka estävät henkilöä pakenemasta.

Eu:n tuomioistuimen lehdistötiedote

Linkki asiaan C-237/15 PPU 

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments