Valituksessa ilmoitetut olennaisesti pienentyneet sakkoihin vaikuttavat tulot edellyttävät jatkokäsittelyluvan myöntämistä

2.6.2015 | Oikeusuutiset

Markku Fredman


KKO:2015:40

Oikeudenkäyntimenettely – Jatkokäsittelylupa – Muutosperuste
Rangaistuksen määrääminen – Sakko – Päiväsakon rahamäärä

Käräjäoikeus oli vuonna 2013 vahvistanut päiväsakon rahamäärän käyttäen
kuukausitulon laskemisen perusteena vuoden 2011 verotustietoja. Vastaaja
oli valituksessaan hovioikeudelle vedonnut jo kymmenen kuukautta
kestäneeseen työttömyyteensä ja ilmoittanut tarkan tiedon
työttömyyskorvauksestaan. Korkeimman oikeuden päätöksestä ilmenevillä
perusteilla katsottiin, että hovioikeuden olisi tullut myöntää
jatkokäsittelylupa muutosperusteella.

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments