Uusi todiste hovioikeudessa, suullisen todistelun arviointi. Todistustaakka.

30.6.2015 | Oikeusuutiset

Markku Fredman


KKO:2015:51

Oikeudenkäyntimenettely – Prekluusio – Todistelu
Patentti – Todistustaakka

Yhtiöllä M on suomalainen analogiamenetelmäpatentti (peruspatentti)
ja menetelmäpatentti koskien muun muassa astman hoitoon käytettävää
lääkettä, joka sisältää vaikuttavana aineena montelukastia. Yhtiö K on
nostanut yhtiötä M vastaan negatiivisen vahvistuskanteen vaatien
vahvistettavaksi, että K:n montelukastia vaikuttavana aineena sisältävät
lääkevalmisteet ja montelukastin valmistamiseksi käytetty menetelmä
eivät loukkaa M:n suomalaisia patentteja. M on puolestaan nostanut K:ta
vastaan kanteen, jossa se on vaatinut vahvistettavaksi, että K on
loukannut M:n peruspatenttiin perustuvaa yksinoikeutta.

Korkeimman oikeuden ratkaisussa on kysymys

  • patenttilain 57 a §:n 1 momentin todistustaakkaa koskevan säännöksen tulkinnasta;
  • patenttilain 57 a §:n 2 momentin liikesalaisuuksien suojan huomioon ottamista koskevan säännöksen tulkinnasta;
  • oikeudesta vedota uuteen kirjalliseen todisteeseen hovioikeudessa;
  • suullista todistelua koskevan arvioinnin oikeudellisista lähtökohdista.
Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments