STM: Perustoimeentulotuen myöntäminen ja maksaminen siirtyvät Kelalle vuoden 2017 alussa

18.6.2015 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Muutoksen tavoitteena on muun muassa parantaa ihmisten yhdenvertaisuutta perustoimeentulotuen saamisessa, helpottaa ja yksinkertaistaa asiakkaiden asiointia, tehostaa viranomaistoimintaa sekä vähentää kuntien tehtäviä

Hallitus esitti 17. kesäkuuta, että Tasavallan
Presidentti vahvistaa lain toimeentulotuesta annetun lain muuttamisesta
ja lain kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain
muuttamisesta.

Toimeentulotuen taso ja tuen myöntämisperusteet
pysyvät ennallaan. Toimeentulotuki säilyy hakemuksen perusteella
myönnettävänä tarveharkintaisena etuutena. Kelan arvioidaan kuitenkin
pystyvän yhdenmukaistamaan toimeentulotukeen liittyvää harkintaa siten,
että ihmiset eri puolilla Suomea saavat tukea vastedes entistä
yhdenvertaisemmin.

Toimeentulotuki on tarkoitettu viimesijaiseksi ja
väliaikaiseksi taloudelliseksi etuudeksi. Perustoimeentulotuki koostuu
perusosasta ja muista perusmenoista. Toimeentulotuen perusosalla
katettavia menoja ovat muun muassa perheen jokapäiväiseen toimeentuloon
kuuluvat menot kuten ravintomenot, vaatemenot, vähäiset
terveydenhuoltomenot sekä henkilökohtaisesta ja kodin puhtaudesta
aiheutuvat menot. Muihin perusmenoihin kuuluvina otetaan tarpeellisen
suuruisina huomioon muun muassa asumismenoja.

Kunnat vastaavat vastedeskin täydentävästä ja
ehkäisevästä toimeentulotuesta, jotka edellyttävät pääsääntöisesti
erityistä harkintaa.

Kunnan ja Kelan on tehtävä yhteistyötä
toimeentulotuen tarkoituksen toteuttamiseksi. Kelan on myös tarvittaessa
neuvottava ja ohjattava perustoimeentulotuen hakijaa hakeutumaan kunnan
sosiaalihuollon palveluihin. Toimeentulotukiasiakkailla on oikeus
jatkossakin päästä keskustelemaan kunnan sosiaalityöntekijän tai
-ohjaajan kanssa seitsemän arkipäivän kuluessa tätä koskevasta
pyynnöstä. Lisäksi asiakkaan oikeutta on täydennetty siten, että
jatkossa hänellä on oikeus päästä keskustelemaan
perustoimeentoimeentulotukeen liittyvästä asiastaan myös Kelan
toimihenkilön kanssa seitsemässä arkipäivässä pyynnön esittämisestä.

Lisätietoa

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments