SM: Ulkomaalaisten säilöönottoa koskevat lakimuutokset voimaan

29.6.2015 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Valtioneuvosto esitti 25. kesäkuuta ulkomaalaislain sekä säilöön otettujen
ulkomaalaisten kohtelusta ja säilöönottoyksiköstä annetun lain muutosten
vahvistamista. Tasavallan presidentin on vahvisti lait 26. kesäkuuta. Lait tulevat voimaan 1.7.2015.

Ulkomaalaislakia muutetaan niin, että ilman huoltajaa maassa olevien
turvapaikanhakijalasten säilöönotto kielletään, ja lapsen säilöön
ottamista koskevaa sääntelyä täsmennetään.

Alle 15-vuotiasta ilman huoltajaa olevaa lasta ei saa ottaa säilöön
edes sen jälkeen, kun päätös hänen maasta poistamisestaan on tullut
täytäntöönpanokelpoiseksi. Lisäksi tätä vanhempien ilman huoltajaa
maassa olevien lasten säilöönottoa maasta poistamisen turvaamiseksi
rajoitetaan. Alaikäisten säilöönotto poliisin tiloissa kielletään.

Parannuksia säilöön otettujen ulkomaalaisten oikeusturvaan

Säilöön otettujen ulkomaalaisten kohtelusta ja säilöönottoyksiköstä
annetun lain muutoksilla parannetaan säilöön otettujen ulkomaalaisten
asemaa ja oikeusturvaa. Myös säilöönottoyksikön, sen asiakkaiden ja
henkilökunnan turvallisuutta parannetaan.

Ulkomaalaisen ilmoitusvelvollisuutta muutetaan toimivammaksi niin, että
sen käyttö säilöönoton vaihtoehtona helpottuu. Lisäksi lakiin lisätään
mahdollisuus järjestää säilöönottoa ja säilöönoton jatkamista koskevia
oikeudenkäyntejä videoneuvottelua tai muuta soveltuvaa teknistä
tiedonvälitystapaa hyödyntäen. Tämä säästää merkittävästi poliisin
resursseja, kun säilöön otettuja ulkomaalaisia ei tarvitse enää
kuljettaa käräjäoikeuden istuntoihin.

Lisätietoa

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments