SM: Ampumaratoihin ja aseiden säilytykseen liittyvät uudet säädökset voimaan 1.12.

11.6.2015 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Lakiin ampuma-aselain muuttamisesta ja eräisiin muihin ampuma-aseisiin liittyviin säädöksiin tulee muutoksia 1.12.2015 alkaen. Tällöin astuu voimaan myös uusi ampumaratalaki

Valtioneuvosto esitti ampumaratalain sekä lakimuutosten vahvistamista
tänään ja tasavallan presidentin on tarkoitus vahvistaa lait huomenna
12. kesäkuuta. Lakimuutoksilla parannetaan aseturvallisuutta ja
edistetään ampumaharrastuksen turvallisuutta.

Jatkossa ampuma-asetta pitää säilyttää niin, että ase tai osa siitä on
lukitussa paikassa.Jos luvanhaltijalla on enemmän kuin viisi asetta,
aseet on säilytettävä hyväksytyssä turvakaapissa tai poliisilaitoksen
hyväksymissä säilytystiloissa. Myös erityisen vaaralliset ampuma-aseet
on jatkossakin säilytettävä tällä tavalla. Turvakaapin hankintaan on
viiden vuoden siirtymäaika.

Tehokkaimmat ilma-aseet sisältyvät jatkossa ampuma-aselain
soveltamisalaan. Tehokkaiden ilma-aseiden hallussapito on
ilmoituksenvaraista, jos hallussapitäjällä on ampuma-aseen
hallussapitoon oikeuttava lupa. Tehokkaaksi ilma-aseeksi katsotaan tässä
tapauksessa ilma-ase, jonka piipun pienin sisähalkaisija on yli 6,35 mm
ja jolla ammutaan metalliluoteja.

Ampumaradoille ratavastaava ja järjestyssääntö

Ampumaradan perustaminen ja ylläpitäminen ovat jatkossa luvanvaraisia
toimintoja silloin, kun kyseessä on tavallinen ampumarata tai
ampumaurheilukeskus. Luvan saamisen edellytyksiä ovat, että hakija on
sopiva radan pitäjäksi ja että rata on turvallinen. Niin sanottujen
vähäisten ampumaratojen osalta riittää pelkkä ilmoitus.
Lupaviranomaisena ampumarata-asioissa toimii Poliisihallitus. Radan
perustaminen edellyttää myös tiettyjen muiden viranomaisten myöntämiä
lupia (esimerkiksi ympäristölupa).

Jokaisella ampumaradalla tulee olla ratavastaava, joka valvoo radalla
tapahtuvaa toimintaa ja radan turvallisuutta. Ampumaradalla tulee myös
olla järjestyssääntö, jolla varmistetaan rata-alueella ja sen
välittömässä läheisyydessä oleskelevien henkilöiden turvallisuus.

Lääkäreiden ilmoitusvelvollisuuteen muutoksia

Lääkärillä on nykyisin velvollisuus ilmoittaa poliisille henkilöstä,
joka on sopimaton ampuma-aseen, aseen osan, patruunoiden tai erityisen
vaarallisten ammusten hallussapitoon. Jatkossa lääkärin
ilmoitusvelvollisuus rajautuu kahteen tilanteeseen, joista toinen koskee
oikeuspsykiatrisia tutkimuksia ja toinen itsemurhayrityksen jälkeistä
tahdosta riippumattomaan hoitoon määräämistä.

Lisäksi lääkäreillä on jatkossa oikeus tehdä ilmoitus henkilöstä, jos
hän potilasasiakirjojen ja henkilön tapaamisen perusteella katsoo
henkilön olevan sopimaton ampuma-aseen, aseen osan, patruunoiden tai
erityisen vaarallisten ammusten hallussapitoon. Tämä sama oikeus on myös
muilla terveydenhuollon ammattilaisilla.

Lisätietoa

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments