Pakkokeinoasian hakemusta ei jälkikäteen voitu määrätä salaiseksi

22.6.2015 | Oikeusuutiset

Markku Fredman


KKO:2015:45

Pakkokeino – Salainen pakkokeino
Oikeudenkäynnin julkisuus – Oikeudenkäyntiasiakirjan julkisuus – Tuomioistuimen ratkaisun julkisuus

Käräjäoikeus oli liittänyt tutkinnanjohtajan kirjallisen vaatimuksen
perusteluineen oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 11 luvun 6
§:n 2 momentissa tarkoitetulla tavalla päätökseensä, jolla se oli
myöntänyt poliisille oikeuden telekuunteluun ja –valvontaan. Poliisi
vaati liitteen pitämistä salassa sen jälkeen, kun salaisen
tiedonhankintakeinon käytöstä oli ilmoitettu toimenpiteen kohteelle
vedoten siihen, että kirjallinen vaatimus sisälsi poliisin teknisiä tai
taktisia menetelmiä koskevia tietoja. Vaatimus hylättiin, koska
käräjäoikeuden ratkaisu siihen sisältyvine liitteineen oli tullut
julkiseksi ilmoitettaessa pakkokeinon käytöstä sen kohteelle, minkä
jälkeen määräystä ratkaisun salassapidosta ei enää voitu antaa. (Ään.)

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments