Osakkaan osakkeiden lunastus voi johtaa peiteltyyn osingonjakoon

10.6.2015 | Oikeusuutiset

Markku Fredman


Hämeenlinnan HAO: Ennakkoratkaisu – Peitelty osinko – Työpanososinko – Luovutusvoitto

Hallinto-oikeus kumosi Verohallinnon ennakkoratkaisun ja lausui uutena ennakkoratkaisuna seuraavaa:

1) Jos Yhtiö hankkii osakeyhtiölain 15 luvun 1 §:ssä ja 6 §:ssä
tarkoitetulla tavalla vapaalla omalla pääomalla kaikki X:n omistamat
osakkeet hankintahinnalla, joka perustuu yhtiöjärjestyksen määräyksiin
ja osakassopimukseen, X:n saama suoritus on hänen tuloverotuksessaan
luovutusvoittoa tai -tappiota siltä osin kun suoritus perustuu X:n
Yhtiöön sijoittamaan pääomaan tai sanotun sijoitetun pääoman tuottoon.

2)
Osakkeista saatua luovutushintaa ei veroteta tuloverolain 32 §:ssä
tarkoitettuna pääomatulona siltä osin kuin luovutushinta muodostuu
muusta kuin osakkaan varsinaisesta pääomasijoituksesta yhtiöön.

3)
Jos Yhtiö hankkii kaikki X:n omistamat Yhtiön osakkeet kauppahinnalla,
joka perustuu yhtiöjärjestyksen määräyksiin ja osakassopimukseen,
hankintaan voidaan soveltaa X:n verotuksessa verotusmenettelystä annetun
lain 29 §:n 2 ja 4 momenttien peiteltyä osinkoa koskevaa sääntelyä.

(Äänestys)

Vrt: Pohjois-Suomen hallinto-oikeus:

Työpanokseen perustuva osakkeiden luovutushinta osakkaan lopettaessa työn ei ollut peiteltyä osinkoa tai veronkiertoa

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments