OM: Vakuutusoikeuden toimintaa uudistetaan nopeammaksi ja avoimemmaksi vuoden 2016 alusta lähtien

11.6.2015 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Vakuutusoikeuden käsittelyaikoja pyritään lyhentämään keventämällä tuomioistuimen ratkaisukokoonpanoja. Samalla parannetaan muutoksenhakijan tiedonsaantia ja muutetaan lääkärien nimittämismenettely nykyistä avoimemmaksi

Tasavallan presidentin on määrä vahvistaa vakuutusoikeuslain muutokset tulemaan voimaan 1.1.2016.

Ratkaisukokoonpanojen keventäminen vapauttaa vakuutusoikeuden
voimavaroja vaativiin juttuihin, joissa myös käsittelyajat ovat kaikkien
pisimmät. Laissa erikseen määriteltyjä oikeudellisesti yksinkertaisia
asioita siirretään yhden tuomarin ratkaistaviksi. Lisäksi esimerkiksi
vammaistukiasioita ja sairausvakuutusasioita on mahdollista käsitellä
yhden tuomarin ja lääkärijäsenen kokoonpanossa.

Suurin osa asioista ratkaistaan kuitenkin jatkossakin kolmen ja viiden jäsenen kokoonpanoissa.

Asia
voidaan ratkaista vakuutusoikeudessa erillistä istuntoa järjestämättä,
jos kaikki ratkaisuun osallistuvat jäsenet ovat asiakirjoihin
perehdyttyään yksimielisesti hyväksyneet päätösesityksen perusteluineen.
Näiden niin sanottujen yksimielisten asioiden osalta eduskunta
edellyttää, että oikeusministeriö seuraa sääntelyn toimivuutta ja
vaikutuksia ja antaa lakivaliokunnalle asiasta selvityksen vuoden 2018
loppuun mennessä.

Vakuutusoikeuteen perustetaan vakinainen
ylilääkärin virka. Ylilääkäri osallistuu ratkaisutoimintaan ja mm.
huolehtii laintulkinnan yhdenmukaisuudesta lääkärijäsenten osalta.

Ulkopuolisilta
asiantuntijalääkäreiltä on tarkoitus pyytää jatkossa lausuntoja
nykyistä useammin. Uudistus lisää vakuutusoikeuden toiminnan avoimuutta,
sillä muutoksenhakijat saavat näiden lääkärien antamat lausunnot
käyttöönsä ja kommentoitavikseen.

Lääkärijäsenten ja
asiantuntijalääkäreiden nimittämismenettely muuttuu siten, että tehtävät
julistetaan avoimesti haettavaksi. Lääkärijäsenten ja muiden
asiantuntijajäsenten on nimittämisvaiheessa ilmoitettava
sidonnaisuutensa samaan tapaan kuin tuomareidenkin.

Eduskunta
edellyttää, että hallitus arvioi mahdollisuudet muuttaa työoloja,
yritystoimintaa sekä sotilasvamma-asioita tuntevien vakuutusoikeuden
jäsenten nimittämismenettelyä nykyistä avoimemmaksi sekä
kelpoisuusvaatimusten asettamista tällaisille jäsenille.

Lisätietoa

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments