OM: Luonnos tuomioistuinlaiksi lausunnolle – tuomarikoulutuksen uudistamisesta ehdotus

9.6.2015 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Kaikkia tuomioistuimia koskevan yhteisen tuomioistuinlain jatkovalmistelu on edennyt. Oikeusministeriö on lähettänyt lausunnolle hankkeessa valmistellun luonnoksen tuomioistuinlakia koskevaksi hallituksen esitykseksi. Samanaikaisesti lausunnolla on tuomareiden ja tuomioistuinlaitoksen muun lainkäyttöhenkilöstön koulutuksen uudistamista koskeva ehdotus

Uusi tuomioistuinlaki sisältäisi yleiset säännökset tuomioistuimista
ja tuomareista. Lakiin koottaisiin nykyisin eri tuomioistuimia
koskevissa laeissa ja asetuksissa olevat säännökset tuomioistuinten
tehtävistä, organisaatiosta ja hallinnosta sekä niiden jäsenistä ja
muusta henkilöstöstä. Korkeimpia oikeuksia koskevat lait jäisivät
voimaan.

Lakiin sisällytettäisiin myös tuomareiden nimittämisestä
annetun lain ja asetuksen säännökset. Niin ikään valtion virkamieslain
tuomarin virkamiesoikeudellista erityisasemaa koskeva sääntely
sijoitettaisiin tuomioistuinlakiin.

Tuomareiden
koulutusjärjestelmän kehittämistä pohtinut työryhmä esittää koko uran
kattavan koulutusjärjestelmän luomista. Koulutus suunniteltaisiin
vaiheittain. Tuomioistuintyöskentelyn perustiedot ja -taidot antavaan
yhden vuoden tuomioistuinharjoitteluun tulisi keskitetty
valtakunnallinen haku- ja valintamenettely sekä valtakunnallinen työssä
oppimista tukeva koulutusohjelma. Vähintään kolme vuotta soveltuvaa
työkokemusta hankkineet juristit voisivat hakeutua kolmivuotisiin
asessorin koulutusvirkoihin. Asessori olisi määräaikainen tuomari, jonka
virkaan sisältyisi huomattava määrä koulutusta.

Tuomareiden
koulutus olisi suunnitelmallisempaa kuin aiemmin. Kullekin
tuomioistuinjuristille pyrittäisiin tarjoamaan hänen osaamistaan ja
tarpeitaan vastaavaa tasokasta koulutusta suunnitelmallisesti läpi koko
tuomioistuinuran. Lainkäyttöhenkilöstöllä olisi vastaisuudessa sekä
oikeus että velvollisuus osallistua koulutukseen.

Tavoitteena on,
että hallituksen lakiesitys annettaisiin eduskunnalle syksyn 2015 aikana
ja että uusi tuomioistuinlaki tulisi voimaan vuoden 2017 alkupuolella.

Lisätietoa 
Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments