OM: Hallintotuomioistuinten uudet todistelusäännökset voimaan vuoden 2016 alusta

25.6.2015 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Hallintotuomioistuinten ja yleisten tuomioistuinten todistelusäännökset muuttuvat yhteensopiviksi vuoden 2016 alusta

Tasavallan
presidentin on tarkoitus vahvistaa asiaa koskevat hallintolainkäyttölain
muutokset perjantaina 26.6. tulemaan voimaan 1.1.2016 samanaikaisesti
oikeudenkäymiskaaren jo uudistettujen todistelusäännösten kanssa.

Uudistuksen jälkeen hallintolainkäyttölaissa säädetään keskeisistä
todisteluun liittyvistä kysymyksistä aiempaa yksityiskohtaisemmin.
Laissa on säännökset esimerkiksi todistajan esteellisyydestä sekä
todistajan vaitiolo-oikeudesta ja vaitiolovelvollisuudesta. Lakiin
tulevat myös keskeiset säännökset mm. asiantuntijan kuulemisesta,
katselmuksesta sekä todistelukustannusten korvaamisesta.

Lisätietoa 
Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments