Oikeuskanslerin kertomus vuodelta 2014 on julkistettu

15.6.2015 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Viime vuotta koskeva oikeuskanslerin kertomus on luovutettu eduskunnalle ja valtioneuvostolle. Kertomuksessa esitellään oikeuskanslerin keskeiset toiminta-alueet, niissä vuoden aikana tehdyt havainnot sekä toimenpiteisiin johtaneet asiat

Kertomuksessa on viime vuosien tapaan oikeuskansleri Jaakko Jonkan ja apulaisoikeuskansleri Risto Hiekkataipaleen puheenvuorot.

Oikeuskansleri valvoo valtioneuvoston ja tasavallan presidentin
päätöksenteon laillisuutta. Sen tärkein toimintamuoto on valtioneuvoston
ja tasavallan presidentin istuntojen esittelylistojen ennakkotarkastus
ja listoihin liittyvät keskustelut ministeriöiden kanssa. Kertomusvuonna
tarkastettiin valtioneuvoston yleisistunnon 1 677 asian ja tasavallan
presidentin esittelyn 450 asian esittelylistat.

Oikeuskansleri valvoo myös tuomioistuinten, muiden viranomaisten ja
muiden julkista tehtävää hoitavien toiminnan laillisuutta. Vuonna 2014
oikeuskanslerille tehtiin 2 215 kantelua ja kaikkiaan ratkaistiin 2 443
kantelua.

Oikeuskanslerin kertomus vuodelta 2014

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments