Kuljetussopimusta koskeva kanne jätettiin tutkimatta

25.6.2015 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

VaaHO:2015:5 Kansainvälinen prosessioikeus – Suomen tuomioistuimen toimivalta – Bryssel I -asetus
Kuljetussopimus – Tiekuljetus
Todistelu

Kysymys suomalaisen tuomioistuimen toimivallasta ratkaista
kansainväliseen kuljetukseen perustuva vahingonkorvauskanne. Suomessa ja
Englannissa autoilla suoritetun kuljetuksen ja maiden välillä laivalla
suoritetun kuljetuksen käsittävän yhdistetyn kuljetuksen ei katsottu
olevan tiekuljetussopimuslaissa tarkoitettu kansainvälinen kuljetus,
eikä suomalainen käräjäoikeus voinut perustaa toimivaltaansa
tiekuljetussopimuslain 42 §:ään.

Käräjäoikeus ei ollut Bryssel I
-asetuksen (44/2001) 2 artiklassa tarkoitettu vastaajan kotipaikan
tuomioistuin eikä käräjäoikeuden katsottu olevan asetuksen 5 artiklassa
tarkoitettu tuomioistuin, missä kanteen perusteena oleva velvoite on
täytetty tai täytettävä.

Kysymys myös mm. oikeuspaikkaa
koskevasta sopimuksesta ja vakiosopimusehtojen soveltamisesta sekä
todistelun toisintamisesta hovioikeudessa.

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments