Hankintaan liittyvän hyvitysmaksun edellytys ei ole se, että maksua vaatinut olisi virheettömässä menettelyssä varmasti voittanut

14.6.2015 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KHO:2015:94

Julkinen hankinta – Puolustusvoimat – Kääntöpöytä – Hyvitysmaksun edellytykset – Todellinen mahdollisuus voittaa – Hankintailmoituksen laiminlyöminen – Markkinaoikeuden päätöksen perusteleminen

Puolustusvoimien teknillinen tutkimuslaitos (PVTT) oli hankkinut
muun ohella sotilasajoneuvojen häiveominaisuuksien tutkimiseen
käytettävän kääntöpöytälaitteiston. PVTT oli tehnyt hankintaan liittyen
markkinoilla toimiville yrityksille englanninkielisen tietopyynnön ja
sen jälkeen pyytänyt tarjouksia englanninkielisellä tarjouspyynnöllä
neljältä yritykseltä. Hankinnasta ei ollut julkaistu hankintalain
mukaista hankintailmoitusta.

Markkinaoikeus hylkäsi
tarjouskilpailussa toiseksi sijoittuneen A Oy:n vaatimuksen
hyvitysmaksun määräämisestä. Markkinaoikeus perusteli ratkaisuaan sillä,
että toteutumatta jääneen tarjouskilpailun lopputuloksen jälkikäteiseen
arviointiin liittyi lukuisia epävarmuustekijöitä, joiden vuoksi asiassa
ei ollut mahdollista varmuudella todeta, millaiseksi A Oy:n asema olisi
virheettömässä menettelyssä muodostunut.

Korkein
hallinto-oikeus totesi, että hyvitysmaksun määrääminen ei edellytä
hakijan voineen varmasti voittaa tarjouskilpailun virheettömässä
menettelyssä. Hyvitysmaksun määräämisen edellytykseksi ei näin ollen
tullut markkinaoikeuden tavoin asettaa sitä, että asiassa olisi
mahdollista varmuudella todeta, millaiseksi A Oy:n asema olisi
virheettömässä menettelyssä muodostunut. Korkein hallinto-oikeus totesi
markkinaoikeuden päätöksen virheelliseksi myös siltä osin kuin siinä oli
todettu, että tarjouskilpailu olisi jäänyt toteutumatta.

Korkein
hallinto-oikeus totesi hankintailmoituksen laiminlyömisen olevan virhe,
joka luonteensa puolesta on omiaan vaikeuttamaan virheettömän
menettelyn lopputuloksen jälkikäteistä arvioimista. Hyvitysmaksua
koskevaa vaatimusta ei kuitenkaan voinut yksin tähän virheeseen
viittaamalla hylätä, vaan hyvitysmaksun edellytysten arvioinnissa tuli
ottaa huomioon asian olosuhteet kokonaisuudessaan. Kun tämän
kokonaisarvion perusteella hyvitysmaksun määräämisen edellytyksiä ei
ollut, markkinaoikeuden päätöksen lopputulos pysytettiin.

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments