Euroopan unionin neuvosto: Unionin tuomioistuin: neuvosto tukee yleisen tuomioistuimen uudistusta

25.6.2015 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Neuvosto antoi 23. kesäkuuta 2015 tukensa ehdotukselle uudistaa unionin yleinen tuomioistuin. Uudistuksella annettaisiin tuomioistuimelle mahdollisuus suoriutua kasvavasta työmäärästä ja varmistettaisiin oikeussuojan saatavuus EU:ssa kohtuullisessa ajassa

Unionin yleinen
tuomioistuin on yksi unionin tuomioistuimista. Toiset kaksi ovat itse
unionin tuomioistuin ja Euroopan unionin virkamiestuomioistuin. Unionin
yleinen tuomioistuin on komission ja muiden EU:n elinten tekemien
päätösten osalta ensimmäinen ja viimeinen oikeusaste kaikilla aloilla,
joilla Euroopan unioni on toimivaltainen.

Työmäärän kiihtyvä kasvu 

Viimeisimpien lukujen mukaan
unionin yleiseen tuomioistuimeen vuosittain saapuvien uusien tapausten
määrä kasvoi alle 600:sta ennen vuotta 2010 912:een vuonna 2014.
Maaliskuun 2015 lopussa vireillä olevien asioiden määrä oli
ennennäkemättömät 1393. Unionin yleisen tuomioistuimen työmäärän nopea kasvuvauhti
jatkuu todennäköisesti vastakin. Esimerkiksi pankkiunionin
toteuttamisen jälkeen uusien pankkialaan liittyvien asioiden käsittely
on pian alkamassa unionin yleisessä tuomioistuimessa. Unionin yleisen
tuomioistuimen vahvistaminen suo Euroopan unionille mahdollisuuden
vastata näihin uusiin haasteisiin.  

Vireillä olevien asioiden jo nyt suuri ja edelleen kasvava määrä estää unionin yleistä tuomioistuinta antamasta tuomioita kohtuullisessa ajassa.
Päätöksenteon keskimääräinen kesto taloudellisesti arkaluonteisimmissa
asioissa on neljästä viiteen vuotta, kun yleisesti hyväksyttäväksi
katsottu keskimääräinen viive on noin vuosi. Euroopan unionin
perusoikeuskirjan 47 artiklassa määrätään oikeudesta saada tuomio
kohtuullisen ajan kuluessa. 

Uudistustoimenpiteet 

Neuvoston
tukeman uudistusehdotuksen mukaan unionin yleisen tuomioistuimen
tuomareiden määrää lisättäisiin asteittain ja Euroopan unionin
virkamiestuomioistuin yhdistettäisiin unionin yleiseen tuomioistuimeen.
Vuonna 2015 tuomarien määrää lisättäisiin 12:lla. Vuonna 2016 seitsemän
Euroopan unionin virkamiestuomioistuimen tuomarinvirkaa siirrettäisiin
unionin yleiseen tuomioistuimeen, jonka tuomarinvirkoja lisättäisiin
vielä yhdeksällä vuonna 2019. Tämä tarkoittaa, että prosessin päätyttyä
uusia tuomareita olisi yhteensä 21. Tuomareiden määrän lisäys antaa
unionin yleiselle tuomioistuimelle myös mahdollisuuden käsitellä asioita
jaostoissa, joissa on viisi tuomaria kolmen sijasta, perustelluissa
tapauksissa. 

Uudistuksen kustannukset 

Tuomioistuimen
ponnistelujen ansiosta tuomarien määrän lisääminen 21:llä ja Euroopan
unionin virkamiestuomioistuimen yhdistäminen unionin yleiseen
tuomioistuimeen tulisi maksamaan 13,5 milj. € vuodessa. Nämä kulut
olisivat pienemmät kuin useissa tuomion viivästymisestä nostetuissa
vahingonkorvauskanteissa vaaditut 26,8 milj. €. 

Seuraavat vaiheet

Neuvosto toimittaa ensimmäisen käsittelyn kantansa Euroopan parlamentille toista käsittelyä varten.


Lisätietoa 

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments